SKANDAL U REGIONU: Sadržaj školskog udžbenika izazvao BURU na Balkanu

U udžbeniku se navodi i da su Albanci okupatori zapadne Makedonije....

Albanska zastava
pixabay

Udžbenik “Geografija Republike Makedonije” koju koriste učenici druge godine reformisane gimnazije ima drugačiji sadržaj o Albancima i njihovom poreklu.

Ovaj udžbenik osporava poreklo Albanaca, navodeći, između ostalog, da su Albanci pre osmanske vladavine bili zapravo Makedonci.

Albanci su bili Makedonci, ali tokom osmanske vladavine postali su Albanci. Makedonski Albanci vode poreklo od Čerkeza, Roma i Turaka – stoji u tom udžbeniku.

Migranti i okupatori

Takođe se naglašava da su Albanci u Makedoniju dolazili u različitim vremenskim periodima, počev od 1780. godine.

Albanci su migrirali u Makedoniju. Fizički su zlostavljali i ubijali lokalne Makedonce, krali su i otimali. Turska vlada pomogla je Albancima u ovome – piše u toj knjizi.

Kaže se i da su Albanci okupatori zapadne Makedonije.