Vozači koji su se ovih dana našli na mađarskoj granici kažu da su vraćeni sa granice uprkos činjenici da su imali potvrdu o važenju saobraćajne dozvole i registarskih tablica. Neki od njih tvrde da su im tablice oduzete.

  

Izmenom Pravilnika o registraciji motornih vozila, rok važenja saobraćajnih dozvola i registarskih tablica produžen je sa sedam na devet godina.

Od prvog januara ove godine, od kada se izmene primenjuju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije vlasnicima automobila izdaje papirnu potvrdu na srpskom i engleskom jeziku da se važnost saobraćajne dozvole i tablica produžava.loading...