Jedan od korisnika je u komentaru napisao “da je dobro da se kostimi uopšte peru”.

Pored slike iz prostorije gde su mašine smeštene, na Fejsbuku je objavljena i fotografija pozorišnog enterijera koja po svom izgledu odudara od realnosti.

Fotografije su isplivale na vrhuncu sukoba nastalih u vezi sa smenom v.d. direktora Drame Željka Hubača i protesta zbog, kako se navodi, “bahatog ponašanja upravnika Dejana Savića”. Smenu upravnika Dejana Savića zatražilo je pedeset osmoro umetnika zaposlenih u Narodnom pozorištu.loading...