SPORNI ČLANOVI ZAKONA o slobodi veroispovesti koji je POTPISAO Milo Đukanović

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović potpisao je danas Zakon o slobodi veroispovesti ili uverenja i o pravnom položaju verskih zajednica, objavile su podgoričke "Vijesti".

BETA

Zakon će ubrzo biti objavljen u Službenom listu.

Taj zakon je preksinoć u Skupštini usvojen glasovima vladajuće koalicije i SDP-a. 

Izglasavanju zakona je prethodio sukob poslanika u Skupštini posle kojeg su bili uhapšeni poslanici Demokratskog fronta koji su kasnije pušteni na slobodu.

Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, pozvao je danas Đukanovića da ne donese ukaz o Zakonu o slobodi veroispovesti, već da ga vrati Skupštini da bi se uklonili nedostaci i doneo nov zakon.

Usvojeni Zakon izazvao je brojne kontroverze, najviše zbog toga što se njime praktično omogućava otimanje imovine srpske pravoslavne crkve.

Sporni članovi

U zakonu ima nekoliko spornih članova a ključan je onaj koji podrazumeva da sve verske zajednice moraju da dokažu da su pre 1918. bile vlasnici crkvene imovine, inače će im ista biti oduzeta. 

U istom članu se dalje navodi da verski objekti koji su izgrađeni na teritoriji Crne Gore zajedničkim ulaganjima građana do 1. decembra 1918. godine, a za koje ne postoje dokazi o pravu svojine, kao kulturna baština Crne Gore, takođe su državna svojina.

U narednom članu se navodi da je “organ uprave nadležan za poslove imovine dužan da, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, utvrdi verske objekte i zemljište koji su, u smislu člana 52 ovog zakona, državna svojina, izvrši njihov popis i podnese zahtev za upis prava državne svojine na tim nepokretnostima u katastar nepokretnosti“.

Takođe, Uprava je dužna da upis zahteva izvrši u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, o čemu, bez odlaganja, obaveštava versku zajednicu koja koristi objekte i zemljište.

Ukoliko se utvrdi da je imovina državna, verska zajednica će nastaviti sa korišćenjem objekta i zemljišta.

– Po pravosnažnosti odluke kojom se vrši upis prava državne svojine u katastar nepokretnosti u skladu sa članom 62 st. 1 i 2 ovog zakona, verska zajednica nastavlja sa korišćenjem objekata i zemljišta koji su predmet upisa do odluke državnog organa nadležnog za odlučivanje o državini, korišćenju i raspolaganju ovim objektima i zemljištem.