Srbija primenjuje nova pravila o ulasku izbeglica

Migranti
Beta

Vlada Srbije je uskladila funkcionisanje granice ka Bugarskoj i Makedoniji sa pravilima koje su uvela Slovenija i Hrvatska, o zatvaranju takozvane balkanske rute za izbeglice bez šengenskih dokumenata.

 

Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas je, povodom zatvaranja takozvane balkanske rute za migrante, izjavio da će se Srbija ponašati ozbiljno i odgovorno i da će štiti ljudska prava svih izbeglih, ali da će štiti i nacionalne interese.

Komentarišući zatvaranje balkanske rute Vučić je novinarima u Kovačici rekao da je u Srbiji “minimalan broj izbeglica”.

On je rekao da je Srbija čekala konačno i sveobuhvatno rešenje EU za problem migranata i izbeglica, ali da takvo rešenje nije ponudjeno i da Srbija neće biti “sabirni centar”.

– Mi se ponašamo u skladu sa onim što na terenu rade Nemačka, Austrija, Slovenija i Hrvatska. Tako ćemo se ponašati i u buduće, ali ćemo razume se prema izbeglicama koje se nalaze na našoj teritoriji, to je minimalan broj, ponašati u skladu sa medjunarodnim i humanitarnim pravom, pokazujući svoje solidarno i ljudsko lice –  kazao je Vučić.

– Vlada Srbije je zauzela jasan politički stav od samog početka migrantske krize da rešenje mora da se nađe zajedno i da će se Srbija ponašati kao sve ostale zemlje na migrantskoj ruti – rekao je ministar Aleksandar Vulin.

 Vulin je naglasio da će se voditi računa da se na teritoriji Srbije poštuju domaći i međunarodni zakoni i da se humano odnosi prema ljudima koji su na njenoj teritoriji, ali da se istovremeno ne dozvole ilegalni ulasci.

On je dodao i da je situacija na grčko-makedonskoj granici zabrinjavajuća, zbog velikog broja migranata koji vrše pritisak na tu granicu, ali da se on nada da će se zauzeti jedinstven stav i naći rešenje tog problema nakon razgovora sa Turskom.

– Očekujemo nastavak razgovora koji bi trebalo da se okončaju ove nedelje i da se donesu konkretni zaključci – rekao je Vulin.