SRBIJA UVODI DOŽIVOTNU ROBIJU: Uslovna će biti moguća osim za OVIH PET KRIVIČNIH DELA

Ministarstvo pravde saopštilo je da se prilikom izrade izmena i dopuna Krivičnog zakonika, koje predlažu i uvođenje doživotne kazne zatvora, opredelilo za uvođenje doživotnog zatvora sa mogućnošću uslovnog izlaska iz zatvora nakon 27 godina izdržavanja kazne, osim za najteža krivična dela kao što su ubistvo deteta ili trudnice.

Zatvor
Foter / Tim Pearce

Reakcija Ministarstva usledila je povodom peticije Beogradskog centra za ljudska prava i ponovo je saopšteno da postoji mogućnost uslovnog otpusta, osim za teško ubistvo, silovanje sa smrtnim ishodom, obljubu nad nemoćnim licem sa smrtnim ishodom, obljubu sa detetom sa smrtim ishodom i obljubo zloupotrebom položaja sa smrtnim ishodom.

“Nemogućnost uslovnog otpusta za ovih pet najtežih krivičnih dela bio je predlog Fondacije ‘Tijana Jurić’, čiju je inicijativu podržalo više od 158.000 gradjana Srbije”, navedi se saopštenju Ministarstva.

Ministarstvo je dodalo da je prilikom izrade Nacrta izmena i dopuna Krivičnog zakonika pratilo standarde država Saveta Evrope.