BEOGRADU STIGAO NEOBIČAN ZAHTEV OD ITALIJE: “Da se hitno vrate ukradene slike iz Narodnog muzeja”

Bg
Ivan Tošković

Viši sud u Beogradu dobio je novi "hitan zahtev za međunarodnu pravnu pomoć" od tužilaštva u Bolonji čiji cilj da se osam slika iz Narodnog Muzeja koje je Srbija dobila kao ratnu reparaciju zapleni i vrati u Italiju.

 

Foto: Ivan Tošković

List podseća da su slike 1949. godine Jugoslaviji dodelili organi američke okupacione uprave u Nemačkoj na ime opljačkanog kulturnog blaga. Amerikanci su upravljali Sabirnim centrom u Minhenu, gde su čuvane zaplenjene umetnine nacista.

Ta dela je 1941. nacistički zapovednik Herman Gering kupio od porodice Kontini Bonakosi, navode Novosti.

Vlasti posleratne Italije su 1950. retroaktivno okarakterisale legalnu trgovinu sa nemačkim nacistima od 1936. do 1945. kao pljačku italijanske kulturne baštine i sa tim obrazloženjem je tužilaštvo u Bolonji prvi put 2015. zatražilo slike iz Narodnog muzeja.

Ovaj zahtev, kako se navodi, bolonjsko tužilaštvo ponavlja sada jer ga je prvi put naš Viši sud odbio kao neutemeljen.

Sud je u preliminarnom razmatranju postavio pravno pitanje- da li su Herman Gering i druge nacističke vođe bili zakoniti vlasnici navedenih umetničkih dela.

–Bivša Kraljevina Italija bila je saveznik bivšeg Trećeg rajha do septembra 1943, tako da se ne može smatrati da je sticanje prava svojine na njihovoj strani bilo nasilno niti pod otvorenom silom, niti pod kompulsivnom silom, ili zloupotrebom poverenja od strane nemačkih državljana prema italijanskim državljanima kao prethodnim vlasnicima umetničkih predmeta– navodi se u obralzoženju Višeg suda.

Srpski sud, kako se navodi, ističe da je slike koje je kao reparaciju 1949. dobio Narodni muzej, Gering legalno kupio u fašističkoj Italiji, i to su imale u vidu i američke okupacione vlasti.

Zato Amerikanci ove umetnine nisu smatrali italijanskom svojinom, već imovinom nacističke nemačke i legitimnim ratnim plenom, kojim su kao sila pobednica “aktom državne milosti” namirivali oštećene zemlje.