Bio dužan 680 dinara, stigao mu račun za 17 i po hiljada (FOTO)

Na osnovu rešenja izvršitelja Koste Aleksića, jednom Novosađaninu je prošlog meseca blokirana plata kako bi izmirio dug za komunalije na osnovu tužbe JKP 'Informatika'. Za dug od 681,7 dinara, izvršitelj je ispostavio račun od 17.460 dinara.

Ovakva rešenja privatni izvršitelji pošalju na desetine adresa dnevno i ne bi verovatno nikome privukao pažnju da se na ovom konkretnom dokumentu koji se sada uveliko vrti na društvenim mrežama i internetu ne vidi čudan razmer duga i onoga što dužilac treba da plati.

Naime, u rešenju stoji da je dužnik za komunalije duguje 681,7 dinara, a da je u obavezi da plati 17.460 na ime troškova izvršnog postupka. Na samom dokumentu se navodi i detaljan račun, gde iše da u ovih 17.460 dinara ulaze i troškovi od 6.000 dinara za punomoćnika izvršnog poverioca (troškovi advokata JKP „Informatike”), 3.000 dinara za pripreme i vođenje postupka i 3.600 nagrada za uspešno sprovođenje postupka (troškovi i nagrada izvršioca), 900 dinara za ime dostavlja pošte lično i slične stavke.

Privatni izvršitelj Kosta Aleksić kaže za Dnevno.rs da zna da se internetom proširilo rešenje, ali da se pogrešno tumači. On otkriva, da uopšte nije u pitanju naplata duga od samo 681,7 dinara, nego nastavak postupka naplate duga koji je iznosio skoro 10.000 dinara.
– Protiv dužnika je ranije pokrenut postupak naplate. On je u međuvremenu platio glavnicu duga od 9.217,34 dinara, što se i navodi u dokumentu, ali ostalo je da se naplati ostatak duga i troškovi postupka. Doneto je rešenje u skladu sa zakonom da mu se skine sa plate i tako naplati dug – navodi Aleksić, dodajući da je ovo samo jedan od mnogih postupaka koji se svakodneno vode i da ni po čemu nije specifičan.

On u izjavi za Dnevno.rs posebno napominje da 17.460 dinara neće pripasti njemu kao izvršitelju.

– Izvršioci svoj rad naplačuju po cenovniku koji se tačno određen i nije tajan i svako može da ga vidi. Za slučajeve gde je dug do 30.000 dinara, kao što je ovaj, naša naknada je oko 4.000 dinara. U ovih 17.000 dinara, ulazi i 6.000 dinara koje dužnik plaća za troškove advokata preduzeća koje vodi postupak, a zaračunati su i drugi troškovi koji nastaju tokom vođenja postupka. Mi u skladu sa zakonom imamo pravo i da naplatimo troškove koji nastaju tokom vođenje postupka i u obrazloženju rešenja se može videti koliki je svaki trošak, a zavisno od slučaja do slučaja on varira – kaže Aleksić.

Ovaj novosadski izvršitelj kaže da se trude da sa dužnicima uvek pre pokretanja postupka izvšenja, koji uglavnom završava blokiranjem plate, postignu dogovor oko izmirenja duga na rate, jer su svesni da je ekonomska situacija loša i samo bi vođenjem postupka povečavali već postojeći dug građanima.

On objašnjava da večina ljudi kada dobiju obaveštenje spremna da se dogovori da bi izbegli dodatne troškove, ali da ima onih koji samo plate osnovni dug Informatici ili nekom drugom preduzeću koje ih je tužilo zbog duga i onda izvršioci moraju da nastave postupak, jer se moraju naplatiti i troškovi utuženja. Kosta Aleksić kaže i da iz iskustva u proteklom peirodu kako su počeli da rade privatni izvšitelji, vidi da večina ljudi ne duguje više od jednog ili dva računa, odnosno radi se o sumama do 30.000 dinara.