Bitne izmene: Duži rok za večite studente

Nacrt izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju predviđa olakšanu proceduru priznavanja stranih diploma u Srbiji, kao i precizan postupak za dobijanje i oduzimanje dozvola za rad visokoškolskih ustanova.

Saradnik u Ministarstvu prosvete za izradu Nacrta tog zakona Miodrag Popović rekao je danas u Beogradu da se novim rešenjima uvodi efikasniji proces priznavanja fakultetskih diploma prilikom zapošljavanja i radi nastavka školovanja.

Nostrifikaciju diploma radi zapošljavanja vršiće Centar ENIC/MARIC u Ministarstvu prosvete u roku od 90 dana, dok će se priznavanje diploma radi nastavka školovanja u Srbiji raditi u visokoškolskim ustanovama u roku od 60 dana od dostavljanja kompletne dokumentacije.

Bitne izmene se odnose i na podizanje kvaliteta i postupak akreditacije u programima doktorskih studija, gde je predvidjeno da bar jedan recezent bude iz država Evropske unije, kao i osnaživanjem Komisije za akreditaciju u drugostepenom žalbenom postupku.

Popović je istakao da će se izmenama zakona sprečiti da visokoškolske ustanove rade iako nemaju dozvolu za rad, kao što je to slučaj s jednim brojem fakulteta, jer će sve visokoškolske ustanove biti dužne da tri dana po isteku dozvole za rad, podnesu novi zahtev za akreditaciju.

On je precizirao i da će svi fakulteti biti obavezni da doktorske disertacije učine javnim i dostave Ministarstvu prosvete da utvrdi autentičnost.

Starim studentima je, prema izmenama i dopunama Zakona, rok za završetak studija produžen do kraja školske 2015/16. godine, a kako je naveo Popović razmatra se i mogućnost “prelaznog procesa” za one koji u tom roku ne završe studije.

Nacrt predvidja i obavezu za visokoškolske ustanove da obezbede javnost podataka o izvorima finansiranja i određivanja školarine.