BRUKA: Direktorka škole bahato trošila novac!

Dragica Tomić, koja je na čelu VPŠSS u Novom Sadu, nezakonito je sprovodila javne nabavke, trošila neplanski i sklapala nedozvoljene ugovore o delu.

– Budžetska inspekcija je otkrila da je u školi bilo zloupotreba u trošenju novca na službena putovanja, u javnim nabavkama. Skoro polovina službenih putovanja iz škole odnosi se na direktorku Dragicu Tomić i njenog supruga Radovana, na šta nisu imali pravo.

Utvrđene su zloupotrebe i u korišćenju službenog automobila – kaže izvor Kurira iz Visoke poslovne škole strukovnih studija i potvrđuje da je finansijska kontrola potvrdila sve malverzacije rukovodstva škole o kojima je Kurir pisao.
U Ministarstvu finansija Kurir je dobio potvrdu da je kontrolisano poslovanje VPŠSS za 2012, 2013. i 2014. godinu.

– Odeljenje za budžetsku inspekciju Ministarstva finansija izvršilo je kontrolu poslovanja Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novog Sada i konstatovalo da je škola planirala i sprovodila javne nabavke u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, preuzimala obaveze i ostvarivala troškove i za svrhe koje nisu predviđene godišnjim planovima, zaključivala i vršila isplatu po ugovorima o delu i za poslove iz delatnosti škole, što je u suprotnosti s važećim propisima, i vršila nerealno planiranje prihoda koji petostruko premašuju ostvarene prihode – kažu u Ministarstvu finansija i dodaju da su zbog utvrđenih nepravilnosti, po više osnova, podneti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka Pekršajnom sudu u Novom Sadu i Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Direktorka VPŠSS u Novom Sadu Dragica Tomić nije odgovarala na pozive novinara iz redakcije Kurira.