Dekan FON-a: Mali u doktoratu neadekvatno koristio literaturu

Dekan Fakulteta organizacionih nauka (FON) Milan Martić rekao je danas da je u doktoratu gradonačelnika Beograda Siniše Malog bilo neadekvatnog korišćenja literature i dodao da će analiza doktorske disertacije u petak biti na sednici Nastavno-naučnog veća fakulteta.

Dekan Fakulteta organizacionih nauka (FON) Milan Martić rekao je danas da je u doktoratu gradonačelnika Beograda Siniše Malog bilo neadekvatnog korišćenja literature i
dodao da će analiza doktorske disertacije u petak biti na sednici Nastavno-naučnog veća fakulteta.

– Sigurno da su ocene na Peščaniku o doprinosu disertacije Siniše Malog tendenciozne, ali mogu reći i da je bilo nepotpunog i neadekvatnog korišćenja literature, a Nastavno-naučno veće izjasniće se o naučnom doprinosu koji je ostvaren njegovom disertacijom – rekao je Martić na sednici Senata FON-a.

On je kazao da mentor Siniše Malog profesor Ondrej Jaško nije završio svoju analizu disertacije, koju je od njega zatražio nakon ocena na sajtu Peščanika.

Prema njegovim rečima, nakon što u petak 18. jula, analiza stigne do Nastavno-naučnog veća, Fakultet će pisanim putem podneti izveštaj Senatu i Rektoratu FON-a.

Martić je naveo da će se veće fakulteta na kojem je Mali doktorirao izjasniti o disertaciji sa etičkog aspekta ali i u pogledu naučnog doprinosa kandidata. Martić je naveo i da Siniša Mali još nije promovisan u doktora nauka. Martić je na pitajne novinara odgovorio i da se nije čuo sa gradonačelnikom Sinišom Malim, ali je i naveo da želi da podseti da
je u vreme kada je prijavljena i odobrena disertacija Mali radio u sopstvenoj konsultantskoj agenciji. Nastavno-naučno veće na sednici može da stane iza disertacije i odbaci navode sa sajta Peščanik, utvrdi da su delovi plagirani ili da formira nezavisnu komisiju koja će utvrditi da li je doktorat plagijat.

Na sajtu Peščanika 9. jula objavljen je tekst u kojem se navodi da je 33 odsto ili više teksta doktorskog rada Siniše Malog odbranjenog na FON-u plagirano.

Mali je 2013. godine odbranio doktorsku tezu pod nazivom “Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i iskustva Srbije” na FON-u, a članovi komisije bili su vanredni profesor FON-a Slađana Barjaktarević Rakočević i redovni profesor Ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin. Gradonačelnik je odbacio navode o plagijatu i dodao da “stoji iza svoje disertacije”.