Doktorske disertacije odbranjene na Univerzitetu u Beogradu od danas su dostupne na internetu, a to je praksa koju će uskoro morati da usvoje svi fakulteti koji su do sada ove radove čuvali u papirnoj formi, najčešće u biblioteci ili u stručnoj službi fakulteta.

Svaki od 31 fakulteta najstarijeg univerziteta u državi ima obavezu da objavljuje doktorske teze na ovom portalu.

I do sada je postojala ovakva zakonska obaveza, ali fakulteti nisu bili naročito agilni u ažuriranju. Naime, od 31 fakulteta najstarijeg univerziteta u zemlji samo 9 je u potpunosti poštovalo ovu obavezu, piše Politika.

Da bi se sprečili pokušaji novih plagijata, osmišljen je i mehanizam koji ne dozvoljava prepisivanje (copy-paste opciju) ovih teza. Sve disertacije će uz pomoć posebnog softvera biti pretvorene u niz slika, odnosno u format koji je nemoguće kopirati.

Takođe će biti moguće da se vidi koliko je puta pregledana neka disertacija i sa kojih lokacija.

Svi koji su zainteresovani da pogledaju ove dokumente to od danas mogu učiniti na ovoj strani.loading...