Dorađivanje doktorata još teži prekršaj: Pojavile se dve verzije Stefanovićevog doktorata

Nakon što je grupa naučnika ukazala na indicije da u doktoratu ministra Nebojše Stefanovića postoje nepravilnosti i brojni plagijati, u javnosti su se pojavile dve verzije tog dokumenta.

Rad koji je Univerzitet “Megatrend” dao na uvid Centru za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) kao odbranjenu disertaciju ministra, pored navodno plagiranih pasusa, nije imao aneks i poglavlje pod nazivom “Istraživanje – studija slučaja na primeru grada

Beograda”.

Za taj tekst sada rektor Univerziteta “Megatrend” Mića Jovanović tvrdi da je bio samo radna verzija, a Stefanovićeve kolege iz Srpske napredne stranke (SNS) da je – falsifikat.

Novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Anđela Milivojević kazala je agenciji Beta da je na Odeljenju za poslediplomske studije u zgradi “Megatrenda” u ulici Goce Delčeva fotografisala ceo rad, koji je bio ukoričen.

Rektor Jovanović, koji je Nebojši Stefanoviću bio mentor, potvrdio je da se radne verzije doktorata ne koriče, ali je ostao pri tvrdnji da je novinarka CINS-a imala na uvid samo nacrt.

Upitan da li je moguće da je novinarima greškom pokazana radna verzija umesto odbranjene, on je izrazio uverenje da Univerzitet nije pogrešio.

– Definitivno je jasno da su oni uzeli neku draft verziju, koja stoji u našem odseku za postdiplomske i doktorske studije, i koju kandidat ostavlja da bi se video njegov napredak. Neko je došao vrlo zlonamerno, i koristio se nepotpunim podacima – rekao je Jovanović.

Na navode da se analiza ministrove disertacije zasniva na radnoj verziji, iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) odgovaraju da su tražili kopiju doktorata koji je Stefanović odbranio, i to devet meseci nakon odbrane.

– Nismo tražili nikakvu radnu verziju, niti da vidimo ‘kako

napreduje’. Znali smo da je odbranjen, i tražili smo ga devet meseci nakon što je odbranjen – rekao je direktor CINS-a Branko Čečen.

Disertacija koju je Stefanović odbranio 27. juna 2013. godine zove se

„Nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom (primer grada Beograda)”, a trojica naučnika iz Velike Britanije osporila su mu autentičnost u tekstu koji je objavio portal „Peščanik”.

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije Zoran Babić izjavio je na sednici Odbora za obrazovanje u petak da se analiza zasniva na “falsifikatu”, i upozorio da je falsifikovanje krivično delo.

Babić i poslanik SNS Aleksandar Martinović zasnivaju tvrdnju da se radi o falsifiaktu i na tome što su netačno navedeni brojevi stranica na kojima se nalaze navodno plagirani delovi Stefanovićeve disertacije. Martinović i rektor Jovanović pokazali su u Skupštini Srbije

doktorat za koji tvrde da je konačna, odbranjena verzija, sa većim brojem strana i delovima koji su nedostajali iz teksta koji je analiziran na sajtu „Peščanika”. Tada je prvi put javnosti predstavljen rad u kom se nalaze tabelarni prikazi istraživanja i aneks, koji je nedostajao u tekstu u koji je uvid imao CINS i koji se može pročitati na internetu. Profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta “Union” Vesna Rakić-Vodinelić izjavila je za agenciju Beta da tekst koji je Mića Jovanović pokazao na Odboru za obrazovanje “nije nikakav dokaz”,

ukoliko je verzija dostavljena novinarima ona koja je branjena.

U tom slučaju tekst pokazan u Skupštini je “naknadno doteran”, a oni koji osporavaju analizu bili bi u težoj situaciji nego da se ostalo samo na tvrdnji o plagijatu, navodi ona.

– Neko naknadno dopisivanje, poboljšavanje, ukrašavanje… mnogo je

teži prekršaj nego što bi bili eventualni plagijati, kada se budu utvrdili jednog dana, a ja očekujem da hoće – kazala je Rakić-Vodinelić.