IDETE NA MORE u Hrvatsku ili Crnu Goru? OBAVEZNO poneste potvrdu RFZO-a, evo i zbog čega!

Crna Gora
pixabay.com

Počela je sezona godišnjih odmora, a građani Srbije najčešće na letovanje idu u Grčku, Crnu Goru, Hrvatsku, te uz uplaćeni aranžman treba obezbediti i putno zdravstveno osiguranje.

 

Republički fond za zdravstveno osiguranje ima potpisane međunarodne sporazume sa 20 zemalja, a to su Austrija, Poljska, Belgija, Rumunija, BiH, Slovačka, Bugarska, Francuska, Velika Britanija, Holandija, Italija, Hrvatska, Luksemburg, Crna Gora, Mađarska, Češka, Makedonija, Slovenija, Nemačka, Turska.

To znači da svi osiguranici, odnosno oni koji imaju overenu zdravstvenu knjižicu ukoliko turistički borave u nekoj od tih 20 zemalja mogu dobiti hitnu medicinsku pomoć o trošku RFZO-a.

Vršilac dužnosti direktora RFZO-a Verica Lazić kaže da je neophodno pre polaska na put da osiguranici pribave dvojezični obrazac, osim kada putuju u Poljsku i Veliku Britaniju, za koje je potreban samo dokaz o osiguranju i putna isprava.

Dvojezični obrazac izdaje nadležna filijala RFZO-a, a na osnovu nalaza i mišljenja Lekarske komisije, da lice ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, rekla je Lazićeva.

Važno je, objašnjava Lazićeva, da se osiguranik ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže bolničko lečenje, uključujući i trudnoću.

Nalaz i mišljenje izabranog lekara i overenu zdravstvenu knjižicu/karticu osigurano lice podnosi lično Lekarskoj komisiji nadležne filijale RFZO-a. Obrazac se izdaje najduže za period do 90 dana od dana izdavanja, a izdavanje je besplatno.

Lazićeva je naglasila da je u prošloj, 2016. godini, ukupno izdato 25.359 potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.

Ukoliko je osigurano lice pre odlaska na put obezbedilo potvrdu – dvojezični obrazac za države sa kojima imamo zaključene ugovore, hitne zdravstvene usluge neće biti naplaćene od njega, već će troškovi lečenja biti regulisani na način predviden konkretnim sporazumom –  navela je Lazićeva.

Ukoliko i pored izdate potvrde, hitne zdravstvene usluge ipak budu naplaćene predviđena je pravo na naknadu troškova. Zahtevi za refundaciju se podnose direkciji RFZO-a Jovana Marinovića 2.

Za države sa kojima RFZO nema potpisan sporazum, kao što je Grčka, zdravstveni fond nudi dobrovoljno putno osiguranje, a polisa se može nabaviti u bilo kojoj filijali ili ispostavi RFZO-a, bez obzira na prebivalište osiguranika.

Za polisu putnog osiguranja u RFZO-u ne postoje ograničenje povodom godina starosti, tako da osiguranje mogu ugovoriti i lica starija od 75 godina.

Lazićeva je napomenula da korisnici putnog osiguranja, u slučaju potrebe za hitnom i neodložnom lekarskom uslugom, mogu da se obrate najbližoj zdravstvenoj ustanovi u mestu u kome se zateknu van zemlje, bez obzira na to da li je reč o državnim ili privatnim zdravstvenim ustanovama.

Trošak koji su imali u zdravstvenoj ustanovi po povratku u zemlju im se refundira, uz originalni račun i medicinsku dokumentaciju. Rok isplate je 14 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije.