Izmenama zakona o KOMUNALNOJ POLICIJI utvrđeno je da sada mogu i da vas PRIVEDU!

komunalna policija
Dnevno.rs/Petar Marković

Vlada je usvojila Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji po kome će komunalni policajci sada moći da vas privedu prekršajnom sudu, piše "Blic".

 

Ranije je bilo da komunalni policajci mogu da vas zadrže do dolaska policije, a sada im se daje mogućnost da vas odmah, ukoliko ste napravili neki prekršaj, privedu nadležnom prekršajnom sudu, a na osnovu Zakona o prekršajima. U to, naravno, ne spada ako nemate kartu za gradski prevoz, što je većini građana prva asocijacija na komunalnu policiju.

MITO ILI ZNAK DOBRE VOLJE: Šta i koliko dati lekaru u znak zahvalnosti?

 
Inače, izmenama i dopunama ovog zakona, čiji je predlagač Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, omogućeno je da opštine, njih 150, koje do sada nisu imale komunalnu policiju, da je i dobiju. Omogućeno je i da se dve ili više opština udruži i obrazuje zajedničku komunalnu policiju, ili da opština ugovorom sa gradom omogući njihovo delovanje na svojoj opštini. Od 23 grada u Srbiji, samo je dva trenutno nemaju i to Jagodina i Novi Pazar. Međutim, to će moći da izvedu samo opštine koje imaju para za to i mogućnost da zaposle nove ljude. Novina je i što se ukida ograničenje o broju komunalnih policajaca. Ali, i to je uslovljeno odlukom o maksimalnom broju zaposlenih.

Komunalni policajci sada će moći od građana da zatraže obaveštenje o pitanjima koja su od značaja za njihovo postupanje, ali građani nisu dužni da ih daju. Ovim izmenama i dopunama otvorena je mogućnost da se u radni odnos u komunalnoj policiji preuzmu pripadnici Vojske i MUP. Kako kažu u resoru Udovički, postojala je zainteresovanost za tu mogućnost, te je uvedena.

Stara ovlašćenja

1. Upozorenje, usmeno naređenje

2. Provera identiteta

3. Dovođenje

4. Pregledanje lica i predmeta, privremeno oduzimanje predmeta

5. Video nadzor

6. Upotreba sredstava prinude- fizička snaga, službene palice, sredstva za vezivanje

Nova ovlašćenja

1. Prekršioce mogu bez odlaganja privesti prekršajnom sudu

2. Da zatraže od građana obaveštenje o pitanjima koja su od značaja za njeno postupanje

3. Da zatraži proveru identiteta lica koja su se samo zatekla na mestu kršenja propisa

Šta su još obuhvatile izmene i dopune zakona

1. Opštine mogu da uvedu komunalnu policiju

2. Dve ili više lokalnih samouprava mogu da obrazuju zajedničku komunalnu policiju

3. Ukida se formula koja ograničava broj komunalnih policajaca

4. Službenici MUP i Vojske mogu da rade u komunalnoj policiji