Još jedan plagijat: Doktorat Siniše Malog je takođe lažan!

Još jedan plagijat funkcionera SNS.

Siniša Mali (42), sadašnji gradonačelnik Beograda, kao i bivši pomoćnik ministra za privatizaciju u DOS-ovoj Vladi i direktor Centra za tendersko-aukcijsku privatizaciju, restrukturiranje i tržište kapitala Agencije za privatizaciju, 2013. godine je odbranio doktorsku tezu pod nazivom “Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i iskustva Srbije” na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i tako stekao zvanje doktora nauka. Kako tvrde autori “Peščanika”, to zvanje stekao je nezasluženo.

Na gotovo svim stranama disertacije postoji određeni procenat neoriginalnog teksta, a na više od jedne trećine strana svoje doktorske teze gospodin Siniša Mali je prepisao čak 33% ili više teksta! Uz toliku količinu plagijata ova doktorska teza teško da može da se nazove vlasništvom Siniše Malog – jer veliki deo teksta on nije ni napisao.

Strana 125 spornog doktorata jasno oslikava tvrdnje “Peščanika”:

Potpuno identičan tekst nalazi se na strani 26 rada koji su napisali profesori Boris Begović, Boško Živković i Boško Mijatović pod naslovom “Novi Model Privatizacije u Srbiji” koji je objavio Centar za liberalno-demokratske studije:

Pasusi obeleženi crvenom su kao i prethodni sa strane 125 prepisani od reči do reči iz rada profesora Begovića, Živkovića i Mijatovića. Paragraf obojen u ljubičasto od reči do reči kopiran je iz slobodne enciklopedije – Vikipedije, i to konkretno stranice posvećene privatizaciji. Originalni tekst na Vikipediji glasi:

Nažalost, ovoj priči ovde nije kraj. Gospodin Siniša Mali je u svojoj doktorskoj tezi upotrebio pun arsenal plagijatorskih metoda. Tako pored krađe teksta iz raznih izvora napisanih na sprskom, gospodin Siniša Mali je krao tekst i iz izvora pisanih na engleskom jeziku. Naime, ugledavši se na Šapić dr Aleksandra, i g. Mali je veliki deo svoje teze doslovce preveo sa engleskog, i to iz doktorske disertacije čija je tema privatizacija u Eritreji: Stifanos Hailemariam, Corporate Value Creation, Governance and Privatisation:
Restructuring and Managing Enterprises in Transition – The Case of Eritrea (doktorska disertacija odbranjena na Univerzitetu u Groningenu, Holandija, 2001). Disertacija dr Hailemariama (koji je sad profesor na Univerzitetu u Asmari, glavnom gradu Eritreje), u celosti je dostupna na Internetu.

G. Mali je iz ove teze tako plagirao najveći deo svog drugog poglavlja, o teorijskim konceptima i iskustvima procesa privatizacije, ukravši od dr Hailemarima i njegove reference i pregled literature, jedino izbegavajući analize konketne situacije u Eritreji.

Pošto se radi o prevodu sa engleskog na srpski jezik, ova vrsta plagijata se ne vide se u iThenticate izveštajima i to znatno otežava njihovo otkrivanje. Doslovni prevodi gotovo čitavog drugog poglavllja doktorske teze gospodina Siniše Malog prikazani ovde su pronađeni ručno. Postoje osnovane sumnje da u ovoj tezi postoji još ovakvih prevoda iz drugih izvora, tako da ostaje nejasno da li u ovoj tezi uopšte ima originalnog teksta, pišu autori portala “Peščanik”.