Još jedna laž: Ni ovaj poslanik nema doktorat! (FOTO)

U evidenciji saglasnosti datih na odluke o odobravanju tema doktorskih disertacija na Univerzitetu u Nišu, poslanik SPS-a Novica Tončev nije registrovan, rekao je danas rektor tog univerziteta prof. dr Dragan Antić.

– Tončev nije registrovan ni u evidenciji promovisanih doktora nauka na Univerzitetu u Nišu – rekao je Antić u odgovoru na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja u kome se tražila “provera podataka da li je Novica Tončev na Univerzitetu u Nišu stekao zvanje doktora građevinskih nauka,”.

Antić nije želeo da otkrije ko je podneo zahtev za proveru podataka koji se tiču doktorata Tončeva. Zahtev je podnet 19. maja 2014. godine, a odgovor je dat s datumom od 2. juna ove godine.

Interesovanje za doktorsku disertaciju Tončeva javilo se pošto se predstavio kao doktor nauka prilikom predstavljanja narodnih poslanika u Skupštini Srbije.

U odgovoru na zahtev navodi se da “u evidenciji datih saglasnosti na odluke o usvajanju izveštaja o urađenim doktorskim disertacijama na Univerzitetu u Nišu Novica Tončev nije registrovan”, kao i da “u evidenciji promovisanih doktora nauka na Univerzitetu u Nišu Novica Tončev nije registrovan.”

U odgovoru se podseća da Univerzitet u Nišu kao samostalna visokoškolska ustanova po Zakonu o visokom obrazovanju daje saglasnost na odluke fakulteta o prihvatanju tema doktorskih disertacija, saglasnost na odluke fakulteta o prihvatanju izveštaja o uradjenim doktorskim disertacijama i promoviše doktore nauka.

Antić je rekao da, osim zahteva za proveru podataka za Tončeva, drugih zahteva u skorije vreme nije bilo.

Tončev je, kako se navodi u njegovoj biografiji, završio Građevinski fakultet u Nišu, Odsek visokogradnje, 1989. godine.

Foto:www.surdulica.org/printscreen

Bio je predsednik opštine Surdulica, narodni poslanik je Socijalsitičke partije Srbije u Narodnoj skupštini.

Inače u Nišu je u toku provera stečenih diploma i na Medicinskom fakultetu.
Dekan Medicinskog fakulteta u Nišu prof. dr Stevan Ilić rekao je da je na osnovu anonimne prijave u kojoj se tvrdi da je više nastavnika tog fakulteta steklo akademska zvanja suprotno pravilima, inspekcija Ministarstva prosvete uzela dokumentaciju radi provere tih navoda o sticanja akademskih zvanja.

– Posle provere znaćemo rezultat i javnost će o tome biti obaveštena – napomenuo je on.