Karađorđevićima definitivno vraćena ‘Crnogorka’

Primopredaja 'Vile Crnogorke' u Užičkoj 1 u Beogradu, koja je odlukom Agencije za restituciju vraćena nasledinicma kneginje Olge Karađorđević - princezi Jelisaveti Karađorđević i knezu Aleksandru Karađorđeviću, biće obavljena danas.

Objekat im je vraćen pravosnažnim i izvršnim rešenjem Agencije za restituciju i nakon prijateljskog dogovora sa predstavnicima Uprave za imovinu Republike Crne Gore o preuzimanju i predaji u posed i vlasničku državinu princezi Jelisaveti Karađorđević, saopštila je advokatska kancelarija Subotić-Homen, koja zastupa Karađorđeviće.

U saopštenju se precizira da se radi o naturalnoj restituciji. Imanje je bilo vlasništvo kneginje Olge Karađorđević, koja je po Zakonu o rehabilitaciji rehabilitovana.