Klizišta ugrožavaju lokalitet u Prebrezi

Poplava nije nanela veliku štetu praistorijskom nalazištu 'Spomenik prirode Prebreza', ali su nastala klizišta koja bi mogla da ugroze dalja istraživanja tog lokaliteta kod Blaca, ustanovila je inspekcija Zavoda za zaštitu prirode Srbije, koja je obišla to svetski poznato nalazište.

– Već smo raščistili veliku količinu granja, mulja i peska, koje je voda nanela na ulasku u lokalitet i koje su onemogućavale prilaz vitrinama sa izloženim fosilima – rekao je direktor Javnog preduzeća za zaštitu životne sredine iz Prokuplja koje gazduje tim lokalitetom, Miroljub Krasić.
Prema njegovim rečima, inspekcija je u rejonu „Gluvog potoka” uočila opasnost obrušavanja tla i stvaranja klizišta koja bi mogla da zatrpaju mesta na kojima se i dalje obavljaju istraživanja.

U Prebrezi su u specijalnim vitrinama izložene replike fosila praistorijskih životinja mastodonta, zebre i praistorijskih ptica čiji se originali čuvaju u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu.