Ko će da ih uporedi? ‘Konačna’ i ‘radna’ verzija doktorata Nebojše Stefanovića

Profesor emeritus na Univerzitetu Megatrend, Mijat Damjanović tvrdi da je novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) naučnicima dala 'pogrešnu verziju doktorata', koja 'jeste bila uredno ukoričena, ali to nije bila poslednja verzija tog rada', dok je rektor Univerziteta Megatrend Mića Jovanović kazao da je u pitanju 'fejsbuk verzija doktorata'.

Danas je Istinomeru omogućeno da na Univerzitetu Megatrend dobije na uvid doktorsku disertaciju Nebojše Stefanovića, ali, kako piše na njihovom portalu, kada su tražili da vide i „radnu verziju” doktorata, u biblioteci im je rečeno da „nema drugih verzija rada, jer se čuvaju samo odbranjeni doktorati”.

– Pošto smo mi u sumnji da je novinarka u nekoj fazi izrade disertacije pozvala univerzitet i tražila da vidi kako napreduje izrada doktorske disertacije Nebojše Stefanovića, verovatno da joj je bio dozvoljen pristup biblioteci Univerziteta ili u odsek za postdiplomske i doktorske studije gde je ona, moguće izvukla neke stranice – kazao je Mića Jovanović u pokušaju da dokaže autentičnost doktorata Nebojše Stefanovića.

Direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Branko Čečen istakao je da je novinarka CINS-a tražila doktorat, a ne „da vidi kako napreduje izrada” i to devet meseci nakon što je Nebojša Stefanović odbranio rad.

Doktorska disertacija Nebojše Stefanovića zavedena je u biblioteci Univerziteta Megatrend pod inventarskim brojem 61. novinarima Istinomera omogućeno je da fotokopiraju rad, koji su potom skenirali.

Skeniranu doktorsku disertaciju Nebojše Stefanovića možete preuzeti ovde.

Disertaciju za koju rektor Univerziteta Megatrend Mića Jovanović tvrdi da je „radna verzija” možete preuzeti ovde.loading...