LGBT osobe u istim udžbenicima sa prostitucijom i pedofilijom

U udžbenicima srednjoškolaca iz Srbije istopolna seksualna orijentacija se tretira ili kao patološka, devijantna pojava i izučava se zajedno sa prostitucijom, promiskuitetom, pedofilijom ili u poglavljima o poremećajima seksualnih nagona i hormona.

– U udžbeniku za biologiju za 1. i 2. razred srednje škole autora Dragoslava Marinkovića, Katice Paunović i drugih i u biologiji za 3. razred medicinske i veterinarske škole istopolna seksulana orijentacija svodi na devijantno ponašanje – rekla je na predstavljanju rezultata istraživanja “Istopolna orijentacija u srednjoškolskim udžbenicima” Mina Lazarević na konferenciji u organzaciji Labrisa.

Udžbenik Neuropsihijatrija za 3. razred medicinske škole autora Jovana Vukelić, izdavač Zavod za udžbenike, govori o istopolnoj orijentaciji u poglavlju Poremećaji seksulanog nagona, rekla je Lazarević, autorka istraživanja.

Kako je navela, i u knjizi autora Bore Kuzmanovića Psihologija za 3. i 4. razred trgovinske škole, ugostiteljsko-turističke škole, čiji je izdavač Zavod za udžbenike, o istopolnoj seksualnoj orijenataciji se govori u poglavlju Poremećaji psihičkog života i ponašanja, deo Prostitucija, poddeo Poremećaji seksualnog nagona.

Cilj istraživanja, kako je rečeno na skupu Organizacije za lezbejska ljudska prava je “mapiranje” mesta gde se nalazi diskriminatorni sadržaji ali i da se zahteva od Ministarstva prosvete da se ti sadržaji uklone.

Takođe, od vlasti je zatraženo da usvoje preporuke koje je poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala još 2011. godine dala, u skladu sa stavovima Svetske zdravstvene organizacije i Srpskog lekarskog društva.

Obrazovanje, kako je rečeno na konferenciji u Beogradu, predstavlja važan činilac u prenošenju dominantnih sistema vrednosti jednog društva, kao i u njihovoj proizvodnji i održavanju.

Održavanjem politika isključivanja kroz različite obrazovne sadržaje, iznova se proizvode vrednosti koje su zasnovane na diskriminaciji i nasilju usmerenom prema svemu što je različito, rečeno je na skupu i uakzano da je interpretacija sadržaja od profesora važan segment celokupnog sistema obrazovanja.