Mala matura: Pogledajte rešenja kombinovanog testa

Budući sredjoškolci znaće preliminarne rezultate male mature 20. juna, dok će konačni biti objavljeni 26. juna. Predaja popunjenih lista želja biće 27. i 28. juna.

Danas je završni dan male mature, pa su osmaci u Srbiji polagali su novouvedeni, kombinovani test sa pitanjima iz pet predmeta – fizike, hemije, biologije, istorije, geografije.

Ispit je počeo u 10 sati, a na probnom testu održanom u maju, pokazalo se da je đacima upravo ovaj test bio najteži.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 20. juna, a konačni 26. juna. Predaja popunjenih lista želja rezervisana je za 27. i 28. jun, 6. jula je raspored učenika po školama, a upis u prvom krugu 7. i 8. jula.

Drugi krug traje od 7. do 10 . jula. Osim poena na završnom testu, za upis u srednju školu boduje se i uspeh od 6. do 8. razreda koji nosi maksimalnih 60 poena.

Rešenja kombinovanog teksta možete pogledati na sledećem linku.