Male maturante NAMUČILA GEOMETRIJA: Evo rešenja današnjeg testa

test iz mate
svetisava.edu.rs

U osnovnim školama širom Srbije danas je održan drugi od tri testa u okviru male mature. Đaci osmih razreda kažu da ih je najviše namučila geometrija

 

Sutra se polaže treći, kombinovani test.

Minimum 50 bodova

Redosled kandidata biće utvrđen na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda, koji donosi najviše 70 bodova.

Na tri testa đaci ukupno mogu osvojiti najviše 30 poena.

Novina ove godine je i to što učenici koji upisuju četvorogodišnju školu moraju da imaju minimum 50 bodova sa testa i tokom školovanja.