MENJAMO ISTORIJU: Rehabilitovan Nikola Kalabić

Nikola Kalabić
wikipedia

Ništavim se smatra i rešenje Sreskog suda u Mionici od 11. septembra 1946. kojim je Kalabiću konfiskovana nepokretna imovina.

 

Viši sud u Valjevu, sudija dr Dragan Obradović, doneo je rešenje kojim je usvojen zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića, nekadašnjeg komandanta Gorske garde Jugoslovenske vojske u otadžbini, saznajemo nezvanično.

Rešenjem o rehabilitaciji sud je utvrdio da se od trenutka donošenja ništavim smatra sedam odluka Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača tokom Drugog svetskog rata, donetih od marta do septembra 1945, kao i četiri odluke Zemaljske komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača tokom Drugog svetskog rata donete od aprila do oktobra 1945. koje se odnose na Nikolu Kalabića.

 

Ništavim se smatra i rešenje Sreskog suda u Mionici od 11. septembra 1946. kojim je Kalabiću konfiskovana nepokretna imovina. Ništave su i sve pravne posledice ovih odluka, konstatovano je u rešenju Višeg suda u Valjevu i navedeno da se rehabilitovano lice, Nikola Kalabić, smatra neosuđivanim.

Rešenje o rehabilitaciji nosi datum 27. april 2017. i urađeno je na 36 kucanih strana.  

Zahtev za rehabilitaciju je pre pet godina podnela Kalabićeva unuka Valjevka Vesna Dragojević koja je tokom ovog postupka vratila porodično prezime i sada se preziva Kalabić.

Rešenje o rehabilitaciji Nikole Kalabića je prvostepeno, protiv njega se može izjaviti žalba Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 30 dana.loading...