Ministar Ilić najavio: Gradonosni oblaci će se razbijati iz aviona

Ministar zadužen za vanredne situacije Velimir Ilić najavio je da će se gradonosni oblaci uskoro razbijati iz aviona.

Ilić, kako prenosi RTS, kaže da je sistem protivgradne zaštite u Srbiji prevaziđen i najavljuje novi – zaštitu iz vazduha, odnosno zasipanje gradonosnih oblaka srebro-jodidom.

“Tako da bi mi naletom aviona na gradonosne oblake i njihovim zasipanjem jednostavno vršili dopunu zaštite u pojedinim zonama i tako razbili gradonosni oblak u startu”, objašnjava ministar zadužen za vanredne situacije Velimir Ilić.

Mnoge zemlje odavno oblake ne razbijaju raketama. I kod nas postojeća zaštita, kažu stručnjaci, mora da se dopuni.

“Mislim da sistemski treba da se donese zakon koji će stimulativno delovati na proizvođače, koji jedan deo svoje zarade upravo plasiraju u preventivu, odnosno u nabavku tih mreža i da kažemo osiguranja useva. I treće, mislim da osiguravajuća društva treba da ulažu deo sredstava upravo u preventivu”, kaže Drago Cvijanović sa Instituta za ekonomiku poljoprivrede.