Ministar prosvete: Svima u državnoj upavi da se provere diplome

Ministar prosvete Srbije Srđan Verbić izjavio je danas da bi svima koji se zapošljavaju u državnoj upravi trebalo proveriti diplome kako se ne bi dešavalo da za državu radi oni sa sumnjivim diplomama.

Verbić je novinarima u Beogradu rekao da suštinsko pitanje nije da li neko ima diplomu sumnjivog kvaliteta, već gde se zaposlio s tom diplomom.

Ministar je dodao da provera diploma nije regulisana zakonski, ali da bi to moglo da se uradi i da bi tu proveru mogao da vrši Centar za proveru diploma pri Ministarstvu prosvete.

Verbić je ocenio da „sve boli” ako bi, na primer, za predsednika opštine bio izabran neko ko ima lažnu diplomu i da bi za takve slučajeve trebalo postaviti „neku vrstu brane” kroz proveru diploma zaposlenih u državnoj upravi.

Ministar je dodao da niko ne može da proveri sve diplome, ali problem sumnjivih diploma morao bi da se reši sistemski kako se takvi slučajevi ne bi dešavali ubuduće, ili barem bili znatno ređi.

U tom smislu treba raditi na osnaživanju kontrole kvaliteta obrazovnih institucija, a prvi korak u tome napravljen je u izmenama i dopunama nacrta zakona o visokom obrazovanju, rekao je Verbić na susretu sa novinarima.

U javnosti je u poslednje vreme dovedeno u pitanje nekoliko diploma visokoškolskih ustanova, među kojima je i doktorat ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.