‘Naslednik’ Lazara Krstića biće Dušan Vujović

Lazar Krstić je dao ostavku na mesto ministra finansija, a predsednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da će vršilac dužnosti, a možda i novi ministar biti Dušan Vujović, aktuelni ministar privrede.

Dušan Vujović je godinama bio saradnik Svetske banke, između ostalog, i predstavnik Svetske banke u Ukrajini, a kad mu je istakao mandat, mediji su ga u Srbiji 2000. godine pominjali kao ozbiljnog kandidata za guvernera Narodne banke Srbije.

Izvesno vreme je bio i predstavnik SRJ u Svetskoj banci.

NIN je 2002. godine pisao da Vujović ranije bio rukovodilac makroekonomskih programa obuke u Ekonomskom razvojnom institutu Svetske banke, a u to vreme savetnik švajcarskog izvršnog direktora u Svetskoj banci, koji zajedno sa 26 kolega u Savetu direktora odlučuje o vitalnim pitanjima ove najveće organizacije za dugoročno kreditiranje razvoja u svetu.

Predaje na nekoliko fakulteta u svetu, a u Beogradu je profesor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA). Direktor je Instituta za strategiju i konkurentnost FEFA.

Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom se usavršavao na američkom Berkli univerzitetu, gde je jedno vreme bio i gostujući predavač. Objavio je brojne stručne radove u međunarodnim časopisima.

Glavni je urednik časopisa „Finansije” koji izdaje Ministarstvo finansija Srbije.

U intervjuu domaćim medijima početkom 2012. godine rekao je da će se Srbija najbolje zaštititi ako samu sebe dovede u red završavanjem započetih reformi i čišćenjem, giljotinom protivrečnih propisa koji datiraju iz davnih vremena i podržavaju birokratsku neefikasnost.

Takođe, isticao je da Srbija mora efikasno da upravlja javnim resursima i javnim dugom, te da je neophodno da se živi u skladu s raspoloživim sredstvima.

S druge strane, kako je izjavljivao tada, nedopustivo je da postojeća fiskalna i kvazifiskalna opterećenja lome kičmu poštenim pojedincima i preduzećima, stvarajući nepovoljnu poslovnu i investicionu klimu i rušeći perspektivu.