Rok da roditelji prikupe sva potrebna dokumenta za upis deteta u srednju školu, overe svedočanstava osnovne škole kod notara, što je jedna od usluga koju javni beležnici ne bi trebalo da naplaćuju, istekao je juče. Osim overe dokumenta za upis u srednje škole ili prvi upis na fakultet, notari bi trebalo da besplatno overavaju i dokumenta za stupanje u prvi radni odnos nezaposlenima kao i overu dokumenta za ostvarenje pojedinih socijalnih usluga. To u praksi nije uvek slučaj.

 

Aleksandar Mitrović je ove godine prvi put zaposlen na neodređeno vreme. I te dobre vesti zahtevaju odlazak kod notara i overu diplome. Da li je reč o prvom radnom odnosu, da li je prethodno bio zaposlen ili ne – notari nisu proveravali.

– Tražili su, dakle, samo kopiju moje diplome u dva primerka, cena je bila oko 360 dinara – rekao je Aleksandar.

Da takva usluga ne bi bila naplaćena, u Javnobeležničkoj komori kažu da je Aleksandar trebalo da naglasi da je reč o prvom zaposlenju, nekim notarima potrebno je pokazati potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kada je reč o dokumentima za upis u školu ili na fakultet – tu dileme nema.

– Komora će tu zauzeti vrlo čvrst, oštar i rigorozan stav prema svima koji naplaćuju ono što je oslobođeno naplate. Svi građani mogu da se obrate Javnobeležničkoj komori na bilo koji način, mejlom, pismeno, pritužbom, mi ćemo proveriti svaku od njih. Imamo komisiju za vanredni nadzor, koja po svakoj takvoj pritužbi izlazi na lice mesta, proverava. Građaninu će biti vraćen novac, a beležnik će odgovarati disciplinski – kaže predsednik Javnobeležničke komore Srbije Miodrag Đukanović.

Od prvog marta do 15. juna notari su overili 850.000 isprava, od toga 30 odsto besplatno. S početkom upisa u škole i na fakultete i taj procenat raste i sada se oko 50 odsto dokumenata koji prođu kroz ruke notara overava besplatno.loading...