Nemojte više da ćutite: Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama!

'Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira', danas se Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama skreće pažnja na ovoj ogroman problem!

Sa ovim problemom se susreću sve žene na svetu, bez obzira na zemlju u kojoj žive, sve su izložene nekom obliku nasilja.

Od početka godine u Srbiji je u porodičnom nasilju ubijena 21 žena. Savetovalištu protiv nasilja se za pomoć obratilo 2.712 žena, uglavnom iz Beograda. Broj ženskih osoba koje trpe nasilje širom zemlje neuporedivo veći.

Prema rečima Koordinatorke u Savetovalištu protiv nasilja u porodici, Vesne Stanojević, broj žrtava je znantno umanjen u odnosu na prošlu godinu kada j stradalo 46 žena, prenose agencije.

Ove tragedije su mogle da budu izbegnute da se o ovoj temi više govorilo! Stanojević kaže da do smrtnih ishoda nije moralo da dođe da se reagovalo na pravi način, odnosno da su te žene blagovremeno tražile pomoć na adekvatan način i na pravom mestu.

Da bi žene mogle da reaguju na pravi način, potrebno je konstantno ukazivati na ove probleme, govoriti o njima, tako će sve više žena prijavljivati nasilnike a tragedije će biti izbegnute!

ŠTA JE NASILJE NAD ŽENAMA?

Muško nasilje nad ženama je svaki čin protiv ženine volje, a koji je ugrožava psihički, fizički, seksualno ili ekonomski. Nasilnik može biti član porodice (muž, sin, otac, brat, ujak…) ili bilo koji poznati (prijatelj, poznanik, šef, kolega) ili nepoznati muškarac. Važno je znati da se nasilje može desiti svakoj ženi i da nasilje nije posledica ženinog ponašanja nego sistema patrijarhata u kome muškarci imaju moć, a nasilje nad ženama je način da oni tu moć održe. Nasilje nad ženama je primer zloupotrebe moći jednog pola nad drugim. Nasilje nad ženama je tokom hiljada godina istorije podstaknuto od svake duštvene zajednice sve do danas.

Foto: Foter/ Ira Gelb / photo on flickr

KOME SE TO DOGAÐA?

Statistike pokazuju da žrtva muškog nasilja može biti bilo koja žena, bez obzira na godine i obrazovanje, materijalnu situaciju ili nacionalnost. Međunarodni ženski pokret je pokazao da je muško nasilje nad ženama globalna pojava, i da ima istu dinamiku u svim kulturama, samo što su neki oblici u određenim zajednicama različiti (spaljivanje žena, ubijanje žena zbog miraza, odsecanje klitorisa, kamenovanje žena, itd).

ŠTA MOŽETE DA URADITE?

Razgovarajte sa nekim, prestanite da ćutite!
Recite prijateljici ili nekoj osobi u koju imate poverenja šta vam se dogodilo. Pričajte joj onoliko koliko možete i koliko god puta imate potrebu da joj to ispričate. Prepričavanje bolnog osećanja koje bismo radije zaboravile pomaže nam da povežemo izolovane događaje u celovito iskustvo. Iskustva nasilja se ne zaboravljaju, ali njihova bolna dimenzija može da se umanji. Važno je da izađemo iz ćutanja. Ćutanje nas neće spasiti, a nasilnik profitira na našem ćutanju, jer mu to daje slobodu da nastavi sa nasiljem

Verujte sebi, osnažite se, stavite sebe u centar sveta!
Važno je da odlučite da verujete sebi i da vrednujete ogroman rad koji ste uložile u decu i porodicu. Do sada ste ulagale u druge, vreme je da počnete da ulažete u sebe. Vi ste sebi najvažnija. Nakon dugo godina života u nasilju obično nam je nisko samopouzdanje, iscrpljene smo i nemamo mnogo poverenja u sebe. Sve je to moguće izgraditi ponovo. Imamo puno puno primera žena koje su izašle iz nasilja. Verujte sebi.

Foto: Foter/ dualdflipflop / photo on flickr

Volite sebe, budite nežne prema sebi!
Ako trpite dugotrajno zlostavljanje i verujete da se on neće promeniti, verujte sebi. Vaše iskustvo o nasilju koje trpite je merodavnije nego bilo čiji saveti. Vi ste u pravu. Vrednujte svoje iskustvo. Ako ste shvatili da je trebalo iz nasilja izaći ranije, setite se da ste tada radili najbolje što ste mogli. Važno je da sada ne krenete da se kažnjavate zbog toga. Budite nežni prema sebi. Volite sebe.

Donesite odluku
Izlaženje iz situacije nasilje je dug proces sa radosnim krajem. On započinje odlukom i upornošću. Svaki mali korak koji ste uradili za sebe važan je za vaše samopouzdanje.

Dokumentujte svoje povrede, skupite dokaze!
Idite kod lekara i uzmite potvrdu o povredama. Fotografišite povrede.
Ako sa time ne uradite ništa konkretno odmah, imate dokaze za slučaj da nasilje prijavite kasnije.

Prijavite policiji
Prijavite nasilje policiji. Vi ili vaša komšinica, drugarica, rodjaka ili SOS telefon. Postoje novi članovi Krivičnog zakona Republike Srbije koji kažnjavaju nasilje u porodici i silovanje u braku. Policija je dužna da reaguje po službenoj dužnosti – kada vi prijavite nasilje, oni treba da podnesu krivičnu prijavu. Tu prijavu, SUP dostavlja nadležnom tužilaštvu, a tužilaštvo onda odlučuje da li će nastaviti ili ne postupak. Važno je da imate dokaze o nasilju: lekarska uverenja o telesnim povredama, svedoke o dogadjaju, fotografije. Prijavljivanje može biti teška odluka jer se žene boje još većeg nasilja.

To je veliki korak, jer se muškarcu daje do znanja da ima neko moćniji od njega, i da je nasilje zločin.loading...