NOVI UDŽBENIK diže buru na prostoru bivše JUGOSLAVIJE: Đaci će ISTORIJU svuda učiti na OVAJ način!

Škola
Beta

Nastavnici istorije iz regiona, moći će od septembra učenicima da ponude novi način tumačenja istorije zahvaljujući multiperspektivnim istorijskim čitankama, piše "B92.net".

 

Nove knjige tumačiće istorijske događaje sa više različitih strana.

Jedna od knjiga obrađivaće jugoslovenske ratove iz uglova svih učesnica.

Da će multiperspektivna istorijska čitanka, izvazvati buru na prostoru bivše Jugoslavije zbog različitog tumačenja i razumevanja ratova, umesto dnevnopolitičkih verzija tih događaja sigurna je Dubravka Stojanović, ali je, takođe, i sigurna da je ova čitanka zbog više različitih strana u viđenju jednog događaja dobar alat za nastavnike koji su prošli seminar.

RAZNELI ‘SVETO STABLO’ pod zaštitom države dok su TRAŽILI BLAGO

Jedna od knjiga obrađivaće period od 1990. pa do proglašenja nezavisnosti Kosova, 2008.

“Jedno i drugo su izuzetno bolni i komplikovani periodi za čitav region. Region je ponovo bio podeljen na različite načine bilo gvozdenom zavesom, bilo zemljama članicama i nečlanicama EU, dakle mi pričamo priču o regionu koji je uvek na nekoj istorijskoj vetrometini, tako da su ove godine naravno jugoslovenski ratovi najteži deo naše najnovije istorije pa smo morali da pocnemo da se bavimo time”, objašnjava istoričarka Dubravka Stojanović.

Više od 2000 nastavnika u regionu prošlo je kroz seminare, ali u odnosu na prethodne udžbenike, novi su multiperspektivni što znači da se o jednom teškom događaju govori iz više pozicija.

“Ako je to “Oluja” govori se o tome sa hrvatske pozicije, govori se sa srpske pozicije i time se otvara diskusija šta je zapravo taj događaj i kako razumeti tako različita tumačenja u zavisnosti od pozicije kako ste u jednom događaju bili, dakle mi to hoćemo da naučimo đake, ne da nauče datume, datumi se nalaze na “Guglu”, mi hoćemo da ih naučimo da kritički čitaju ono što im se nudi”, dodaje istoričarka.

Sa druge strane, istoričar Čedomir Antic, smatra da je čitanka korisnija za nastavnike nego za učenike, jer tvrdi da dete koje tek uči istoriju ne može da je uči iz izvora i da je za učenike komlikovano da tumače nešto oko čega ne može da se usaglasi ni istoriografija.

Svaki deseti roditelj ODBIJA DA VAKCINIŠE DETE

“Ovde imamo pokušaj da se posredstvom izvora koji se predstavljaju, predstavi više strana tumačenja istorije. Međutim, istorija bez obzira što nije nauka kao fizika i hemija ima svoju metodologiju. Prema tome potpuno je besmisleno tu insistirati na toleranciji, i na nekim demokratskim vrednostima. Podsetiću vas da je Srbija bila jedina zemlja na prostoru bivše jugoslavije koja je htela da očuva jedinstvenu državu, a u toj državi su bili i jedinstveni udžbenici, zašto bi sada neko u državi prihvatio da u ponudu da udžbenike drugoj državi, odnosno tumačenje udžbenika drugih država. 01:10 “, kaže Antić.

Kroz novi pristup izučavanja istorije do sada je prošlo oko 8.000 đaka u regionu.