NOVI ZAKON NA ŠTETU PODSTANARA? ‘Umanjuje i ono malo prava što su imali’

Zgrada
Pixabay.com

Više od 500.000 podstanara, koliko ih ima u Srbiji, ponadalo se da će novi Zakon o stanovanju konačno uvesti red u obaveze zakupnih strana i uzeti u zaštitu njihova prava.

 

Međutim, ispostavilo se potpuno suprotno – da novi zakon dodatno umanjuje prava podstanara.

Naime, iz Predloga zakona izbrisana je obaveza sklapanja pismenog ugovora o zakupu stana, pa će i oni vlasnici stanova koji su to nevoljno radili sada imati potpunu slobodu da to ne čine. Predstavnici podstanara tvrde da im je na taj način uskraćeno i ono malo prava koja su imali po važećem Zakonu o stanovanju.

U novom zakonu izbrisana je obaveza sklapanja ugovora u pismenoj formi, odnosno stoji da će se to regulisati Zakonom o obligacionim odnosima. Međutim, problem je što u tom zakonu stoji da zaključenje ugovora ne podleže nikakvoj formi, a onda u jednom članu i da se odredbe ovog zakona neće primenjivati na zakupe uređene posebnim propisom. Logično je zaključiti da bi to onda trebalo da bude zakon o stanovanju. Podstanari su ovim maltene izbrisani, a toliko smo se nadali da će novi zakon stati u zaštitu podstanarskih prava – kaže Mirko Mirković, zastupnik Udruženja podstanara „Velegrad“.

NOVI ZAKON O STANOVANJU: Evo ko i kako će od sada brinuti o održavanju beogradskih zgrada

Prema njegovim rečima, Zakon o obligacionim odnosima reguliše zakupne odnose, ali su oni preširoki i nemaju veze sa stambenim odnosima, zbog čega je zakonodavac očigledno prepoznao potrebu za posebnim aktom koji bi regulisao ovo pitanje, ali je onda uradio potpuno suprotno i izbrisao član koji propisuje obavezu sklapanja pismenog ugovora. Time je, kaže Mirković, umanjio i onako mala prava podstanara. Tačnije, oni neće moći da ostvare ni svoja građanska prava.

Oni neće moći da regulišu adresu stanovanja, a to dalje povlači da ne mogu da se prijave u nacionalnoj službi za zapošljavanje, upišu decu u predškolsku ustanovu, do banalnih stvari poput dobijanja parking mesta po mestu stanovanja – objašnjava on.

Mirković navodi da su više puta tražili da se u zakon uvedu kaznene odredbe za zakupodavce kada odbiju da sa zakupcem sklope pismeni ugovor, ali da to nije davalo efekta.

Ovo nas je tek zateklo. Mi se ne borimo za to zbog ugovora kao takvog, nego kako bismo koliko-toliko zaštitili podstanare. Dosad smo imali stanovanje u sivoj zoni, bojim se da ćemo nakon što se novi zakon usvoji imati stanovanje u crnoj zoni – zaključuje Mirković.