NS: Šapića, Stefanovića i Jovanovića skloniti sa javnih funkcija!

Stranka Zorana Živkovića navela je da njihove doktorate mora ispitati stručna i nezavisna komisija sačinjena od uglednih predstavnika akademske javnosti.

Nova stranka saopštila je danas da funkcioner Demokratske stranke Aleksandr Šapić, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i vlasnik Megatrend univerziteta Mića Jovanović moraju prestati da se bave svim javnim funkcijama ako se dokaže da su njihovi doktorati plagijati.

Stranka Zorana Živkovića navela je da njihove doktorate mora ispitati stručna i nezavisna komisija sačinjena od uglednih predstavnika akademske javnosti.

“Praksa plagiranja naučnih radova i nepoštenog sticanja zvanja neprihvatljiva je u demokratskom društvu i mora biti rigorozno sankcionisana. Ako se dokaže da su navodi koji su se pojavili u javnosti tačni, akteri ovih afera moraju snositi punu oodgovornosti.
To podrazumeva oduzimanje nepošteno stečenih zvanja i prestanak obavljanja svih javnih funkcija”, navela je Nova stranka.

Nova stranka je istakla i da univerziteti i Ministarstvo prosvete moraju najozbiljnije da se pozabave tim problemom i spreče takve pojave u budućnosti.

“Prvi korak bi bio da se formira javna i otvorena elektronska baza podataka koja bi sadržala sve doktorske disertacije koje su odbranjene na univerzitetima i fakultetima u Srbiji”, navela je Nova stranka, i dodala da je drugi korak bio uspostavljanje sistema bolje
kontrole kvaliteta doktorskih studija i rada doktoranada i njihovih mentora.

Živkovićeva stranka pozvala je ministra prosvete Srđana Verbića da se lično angažuje i iskoristi svoju poziciju kako bi sprečio dalju pojavu plagijatorstva i korupcije u obrazovanju, a Nova stranka će u suprotnom smatrati da Ministarstvo prosvete svojim nečinjenjem
učestvuje u razaranju obrazovnog sistema Srbije i institucija društva. Autori koji su izneli tvrdnje da je Stefanovićev doktorat plagijat i da Jovanović nije doktorirao u Londonu 1983. godine, u svojoj novoj analizi naveli su da je Šapićev doktorat “jedan je od najstrašnijih primera plagijata koje su imali prilike da vide”, jer je veliki deo zapravo prevod tuđe knjige, koju Šapić nije citirao.

Šapić je odgovorio da je “nenamerno propustio da navede izvor” i da tu grešku može da prizna i izvini se javnosti. Autori analize spornih doktorata su Uglješa Grušić, Marko
Milanović, Branislav Radeljić i Slobodan Tomić.