NUNS oštro kritikovao potez RRA: Podržavaju kristijanizaciju

Nezavisno udruženje novinara Srbije izrazilo je danas razočaranje zbog odluke Republičke radio difuzne agencije da obustavi postupak po predstavkama povodom pojavljivanja Kristijana Golubovića na televizijama sa nacionalnim frekvencijama.

Savet RRA je, kako navodi NUNS, zaključio da televizije Pink, B92, Prva i Hepi nisu povredile Zakon o radiodifuziji i Kodeks ponašanja emitera.

Kako prenosi NUNS, Savet RRA je naveo da “pozitivni zakonski propisi garantuju punu slobodu govora za sve građane pod istim uslovima, te se činjenica da je neko lice osuđivano za krivična dela ne može automatski iskoristiti za umanjenje njegovih ljudskih prava”.

NUNS je ocenio da se pozivanjem na slobodu govora i umanjenje ljudskih prava ne može pravdati činjenica da se radi o osobi koja iza sebe ima više teških krivičnih dela i koja je polovinu života provela u zatvoru.

“Kontekstom u kojem je predstavljen Golubović, nacionalni emiteri su poslali su veoma opasne poruke, pre svega, mlađim generacijama, kojima se podgreva nasilje i stvara lažna slika o posledicama bavljenja kriminalom”, navodi to novinarsko udruženje.

NUNS je zatražio od Saveta RRA da poštuje pravnu regulativu ali i da vodi računa o javnom interesu koji mora da bude iznad trenutnih komercijalnih interesa nacionalnih emitera.