Očekuju nas lakša polaganja? Vozački ispit uskoro bez prisustva policije

Policajca pri polaganju vozačkog ispita mogao bi da zameni instruktor ispitivač iz Agencije za bezbednost saobraćaja, novina je koju donose izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja, javlja Radio-televizija Srbije.

Ove izmene Zakona su trenutno u pripremi, a izmeštanje vozačkih ispita iz policije u civilni sektor u skladu je sa evropskim normama, i reč je o preporuci Evropske komisije.

Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Krste Lipovac smatra da na vozačkom ispitu ne može učestvovati onaj ko je obučavao i da vozački ispit ne može biti na auto-školama.

– Na vozačkom ispitu ne treba da bude policajac, već nezavisne insitucije što bi u ovom slučaju mogla da bude Agencija za bezbednost saobraćaja – istakao je Lipovac.

Stručnjaci kažu da je do ovoga trebalo i ranije da dođe, ali i da je sada Agencija za bezbednost saobraćaja kadrovski i organizaciono ojačala i može da organizuje vozačke ispite. Nije samo reč o tome da se posle obuke položi ispit već da se promeni stav o vožnji u saobraćaju. Profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić kaže da je njegova tendencija, ali i tendencija Agencije da to preraste u vaspitanje, što je viši nivo od obrazovanja.

– To znači da kada nekoga puštamo u saobraćaj, mi ga učimo i kako treba da se ponaša, a ne samo da mu pokazno objasnimo šta treba da uradi bez da mu promenimo stav o tome da bude bezbedan – objašnjava Vujanić.

U Komitetu za bezbednost saobraćaja kažu da vozačkim ispitima nije mesto u policiji.

– Policija je u svakoj državi pa i kod nas organ koji je specijalizovan za primenu sile. Jednom takvom organu ne pripada segment obrazovanja i vaspitanja vozača. Međutim, moramo videti u kom roku mi možemo da to premestimo u neku civilnu struktruru – kaže Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Prema Okanovićevim rečima, bitno je da počne rad na tome. Auto-škole takođe pozdravljaju tu novinu, ukoliko se unese u zakon. Oni traže veći broj ispitivača i bolju organizaciju polaganja, što bi svakako mogla da da agencija koja je jedina ovlašćena da licencira i ispitivače i predavače za vozački ispit.