OSMACI SREĆNO! Počelo polaganje završnog ispita, danas na redu maternji jezik

Učionica
Sxc.hu/igoghost

Završni ispit za osmake počeo je danas u 9 časova testom iz srpskog jezika. Sutra se polaže test iz matematike, a u petak kombinovani test. Iz Ministarstva prosvete poručuju da nema mesta za zabrinutost, jer u srednjim školama ima više mesta nego što je svršenih osmaka.

 

Završni ispit, mala matura, traje tri dana – danas se polaže test iz srpskog tj. maternjeg jezika, za sutra u devet časova je zakazan test iz matematike, dok će u petak osmaci polagati kombinovani test – biologija, hemija, fizika, istorija, geografija.

Svi učenici moraju polagati malu maturu, koja predstavlja zvaničan završetak osnovnoškolskog obrazovanja.

Na svakom od tri testa učenici maksimalno mogu osvojiti po 10 poena.

Bodovi sa testa sabiraju se sa bodovima osvojenim na osnovu uspeha na kraju šestog, sedmog i osmog razreda i čine osnov za rangiranje učenika za srednju školu.

Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj školi učenici mogu imati maksimalno 70 bodova, a bodovanje se obavlja tako što se uspeh na kraju šestog razreda, zaokružen na dve decimale, pomnoži sa četiri, a opšti uspeh na kraju sedmog i osmog razreda pomnoži sa pet.

Od prošle godine uveden je prag od 50 bodova, koliko maturanti moraju da imaju da bi upisali četvorogodišnju školu. Ukoliko imaju manje bodova, moraju da upišu trogodišnju srednju školu.