Ovo su NAJTRAŽENIJI FAKULTETI među maturantima, a nisu PRAVNI I EKONOMSKI

Pravni fakultet
Wikipedia

Poslednjih godina se interesovanje maturanata za fakultete koje žele da upišu, promenilo.

 

Interesovanje maturanata poslednjih deset godina se znatno promenilo – dok se traži indeks više na matematičkim, medicinskim i tehnološkim fakultetima, sve su manje gužve za upis pravnih i ekonomskih fakulteta.

Prorektorka Univerziteta u Novom Sadu Biljana Abramović ističe da podaci o upisu svedoče o promeni interesovanja srednjoškolaca.

 
Maturantima su sve privlačnije studije na Fakultetu tehničkih nauka, gde je 2006/7. bilo 1.550 prijavljenih kandidata, dok ih je 2017/18. bilo skoro 2.800. Sve su popularniji i Poljoprivredni i Tehnološki fakultet, a poslednjih pet godina značajno i Medicinski – ističe ona.

Ipak, pored toga što Abramovićeva očekuje da će, u skladu sa povećanjem mesta na studijskim programima u oblasti informatike, porasti i interesovanje maturanata za njima, ona smatra da se situacija neće znatno razlikovati od prošlogodišnje.

Možda neočekivano, najveće interesovanje su prošle godine pokazali maturanti za studijski program gluma na srpskom jeziku na Akademiji umetnosti, gde se za deset mesta prijavilo 168 kandidata. Za smer softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, na Fakultetu tehničkih nauka, bilo je četiri puta više kandidata nego mesta, a tri brucoša borila su se za jedno mesto i za studije stomatologije i medicinske rehabilitacije – ističe ona.

Rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru prof. dr Miladin Kostić smatra da studije prava i ekonomije polako gube primat, dok raste interesovanje za matematičke, informatičke i hemijsko-tehnološke nauke, zbog čega su predvideli veći broj studenata na IT programima.

Sudeći po broju poena koje su lane imali poslednji primljeni kandidati na fakultetima širom Srbije, za budžet je u proseku bilo neophodno oko 60 poena, dok je za samofinansirajuče studije na većini fakulteta bilo dovoljno i manje od 40.