Palma osuđen zbog diskriminacije LGBT populacije

Apelacioni sud je zabranio Draganu Markoviću Palmi da ponavlja izvršenu diskriminaciju i naložio mu da plati tužiocu tj. Alijansi sudske troškove u iznosu od 57.300,00 dinara u roku od 15 dana od prijema presude, pod pretnjom izvršenja.

Apelacioni sud u Beogradu preinačio je odluku Prvog osnovnog suda i doneo pravosnažnu presudu kojom se usvaja žalba GSA i utvrđuje diskriminatorsko ponašanje Dragana Markovića Palme, narodnog poslanika i predsednika Jedinstvene Srbije. Utvrđeno je da je Palma izvršio težak oblik diskriminacije LGBT populacije.

Takođe, Apelacioni sud je zabranio Palmi da ponavlja izvršenu diskriminaciju i naložio mu da plati tužiocu tj. Gej strejt alijansi sudske troškove u iznosu od 57.300,00 dinara u roku od 15 dana od prijema presude, pod pretnjom izvršenja.

Gej strejt alijansa u saopštenju je navela da „pozdravlja ovu pravosnažnu odluku Apelacionog suda u Beogradu i izražava veliko zadovoljstvo što je sud usvojio žalbu njene Pravne službe u sudskom postupku koji traje od 2011. godine i u kome je dva puta kretano iz početka.”

Takođe, GSA smatra da se „ovakvom odlukom Apelacionog suda u značajnoj meri vraća poverenje i LGBT osoba i svih drugih građana u sudski sistem, jer je osuđeni Dragan Marković Palma političar koji godinama važi za jednog od najhomofobičnijih u Srbiji i koji je do sada više puta u javnom i medijskom prostoru upotrebljavao govor mržnje prema LGBT populaciji bez ikakvih sankcija.”

U obrazloženju svoje odluke veće Apelacionog suda na čelu sa predsednicom veća sudijom Zoricom Jašarević kaže da je Prvi osnovni sud u Beogradu u svojoj prvostepenoj, po tuženog (Dragana Markovića) oslobađajućoj, odluci pogrešno primenio materijalno pravo i citirajući Ustav, Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i Zakon o zabrani diskriminacije na osnovu koga je podneta tužba, zaključuje da „jasno je da izjava koju je tuženi dao novinarima pisanih i elektronskih medija sadržinski jeste diskriminacija prema LGBT populaciji”, kao i da „kako je ta izjava data u medijima ona predstavlja propagiranje diskriminacije”.

Takođe, Apelacioni sud ukazuje i na to da „tuženi kao ugledna politička ličnost, kao predsednik stranke, ima pravo na sopstveno mišljenje ali ima i obavezu da u svojim javnim nastupima ne propagira diskriminaciju. Posebna je obaveza političara, pa samim tim i tuženog, da promoviše vrednosti demokratskog društva kao što su pluralizam, tolerancija i pravo na različitost”.

Podsetimo, pravna služba Gej strejt alijanse je protiv Dragana Markovića Palme u avgustu 2011. godine podnela tužbu na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije jer je drugačija seksualna orijentacija s njegove strane prikazana kao bolest i kao nešto nenormalno i to putem javnih glasila, tj. zbog njegove izjave date medijima 15. avgusta 2011. godine u kojoj je rekao „stav Jedinstvene Srbije i moj lični stav je – mi smo protiv svakog skupa gde homoseksualci demonstriraju ulicama Beograda i žele da prikažu nešto što je bolest da je normalno”.