PAZITE KOME GA DAJETE: Evo šta sve vaš JMBG otkriva o vama!

Svako sa pristupom internetu na osnovu vašeg JMBG ili PIB-a, može bez po muke da sazna ne samo vaš datum i mesto rođenja i pol, već i adresu ili i biračko mesto gde glasate.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG) koji sadrži mnoge lične podatke, ima prava da traži svako od građana Srbije, ali obavezu da ga dajemo imamo samo onima koji imaju za to zakonsku osnovu.

U tome i jeste problem. Nema tačnog spiska institucija i pravnih lica koja za to imaju zakonsku osnovu. Zapravo, ako oni koji nam traže JMBG nemaju dokaz da imaju zakonsku osnovu za to, onda mi nismo u obavezi da im dajemo taj podatak.

Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka, objašnjava da postoje dva osnova na osnovu kojih neko može da dobije od građana JMBG.

Prvi je zakonski osnov, a drugi naša saglasnost. Dakle, da traži može svako: policija, RFZO, Fond PIO, banke, sudovi, škole, fakulteti, laboratorije, klinike, hoteli, portirnice raznih ustanova, video-klubovi, kablovske TV, turističke agencije, teretane, anketari, trgovci… Neki imaju za to zakonsko ovlašćenje.

Drugi ga mogu prikupljati samo uz našu saglasnost. Odluka je na nama, niko nas ne sme prisiljavati da to učinimo, kaže Šabić i odmah upozorava da, ukoliko smatramo da nema zakonskog osnova da damo svoj JMBG, onda treba zahtevati da nam onaj ko traži JMBG označi zakon na osnovu kog to radi.

– Ako smatramo da je insistiranje i nezakonito i lišeno smisla, a pružalac usluge, na primer, nedozvoljeno uslovljava svoje usluge davanjem JMBG, možemo se žaliti nadležnoj inspekciji, odnosno nadzornom organu određenog ministarstva u zavisnosti od toga da li su u pitanju trgovina, elektronske komunikacije, ili ako su banke u pitanju, žalićemo se NBS itd.

Ukoliko je reč o nedozvoljenoj obradi, prijava se može podneti i povereniku koji će preko svojih ovlašćenih lica izvršiti nadzor – objašnjava Šabić.

 loading...