Pitali su decu kako znaju da roditelji ZAISTA BRINU O NJIMA, njihovi ODGOVORI će vas i nasmejati i rasplakati (VIDEO)

Dete
Printscreen

Jedno od desetoro dece nije u stanju da odgovori na pitanje “Kako znaš da tvoji roditelji zaista brinu o tebi?” To znači da više od 220 miliona dece u svetu odrasta bez roditeljskog staranja ili drugog, adekvatnog oblika brige.

 

Odrastanje u brižnom porodičnom okruženju jedno je od osnovnih prava deteta i neophodan preduslov za pravilan fizički, mentalni i emocionalni razvoj.

Sa željom da ukaže na položaj dece u riziku i važnost porodičnog okruženja za rast i razvoj deteta, Međunarodna organizacija SOS Dečija sela je, povodom 20. novembra – Svetskog dana deteta, pokrenula kampanju “Nijedno dete ne treba da odrasta samo”, koja danas počinje u više od 70 zemalja.

SOS Dečija sela Srbija, kao deo Međunarodne organizacije SOS Dečija sela, koja u 134 zemlje pomaže više od 1.200.000 ljudi, učestvuju u kampanji i kroz video koji možete pogledati OVDE doprinose globalnoj poruci – da nijedno dete ne sme biti ostavljeno da odrasta samo, jer ulažući u budućnost deteta doprinosimo razvoju zajednice i celokupnog društva.

Svetski dan deteta proglašen je 20. novembra 1954. u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Pet godina kasnije, 20. novembra 1959, UN su usvojile Deklaraciju o pravima deteta, a tačno 30 godina potom i Konvenciju o pravima deteta. Svetski dan deteta obeležava se kako bi se skrenula pažnja javnosti na sve obaveze koje društvo ima prema deci, kao i na najvažnije probleme sa kojima se deca suočavaju. 

Više od 151 miliona dece u svetu odrasta bez jednog ili oba roditelja, dok se između 2 i 8 miliona dece nalazi u različitim vrstama institucionalnog smeštaja, pokazuju podaci iz publikacije “Dete u riziku“, koju je Međunarodna organizacija SOS Dečija sela objavila u novembru tekuće godine.

U Srbiji je oko 6.000 dece smešteno u domove i hraniteljske porodice, dok tačan broj dece u riziku od izdvajanja iz porodice nije poznat.

Povodom Svetskog dana deteta, SOS Dečija sela Srbija izražavaju zabrinutost zbog toga što i dalje postoje brojni izazovi kada je u pitanju ostvarivanje temeljnih prava deteta, posebno dece iz osetljivih, ranjivih i diskriminisanih grupa.  Oni podsećajui na to da su sva prava deteta podjednako važna i međusobno povezana. Svako pravo u nekom trenutku može da postane najznačajnije za određeno dete.

Zbog toga organizacija poziva donosioce odluka da obezbede adekvatne uslove za ostvarivanje prava dece bez roditeljskog staranja i dece koja su u riziku da bez njega ostanu, predstavnike kompanija da, kroz društveno odgovorno poslovanje, daju doprinos razvoju društva u kome nijedno dete nije ostavljeno da odrasta samo i roditelje da poštuju dečija prava, uvažavaju mišljenja svoje dece i postupaju sa svešću da veliki broj dece nema priliku da odrasta u brižnom okruženju punom ljubavi.

Pozivamo vas da pogledate i podelite video SOS Dečijih sela i doprinesete širenju svesti o deci u riziku kojima je neophodna naša pomoć i podrška:loading...