U okviru programa “Evropske podrške inkluzivnom društvu” Karitas Srbije u saradnji sa Opštinama Aleksinac i Ražanj i njihovim centrima za socijalni rad realizuje projekat pod nazivom “Smanjenje društvene isključenosti u ruralnim oblastima kroz održivu uslugu pomoć u kući”. Projekat traje 18 meseci i završava se krajem juna ove godine.

 

Projekat za cilj ima uspostavljanje usluge pomoć u kući za 80 osoba koje žive u ruralnim i teže dostupnim naseljima Aleksinca i Ražnja. Svrha ove usluge je podrška u zadovoljenju svakodnevnih životnih potreba osobama koje nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.

Sem same usluge koja ulazi u deveti mesec realizacije, od planiranih aktivnosti na projektu do sada su uspešno završene teorijske i praktične obuke za negovateljice i stručne radnike, dok su nadležnom ministarstvu predati zahtevi za licenciranje Centara za socijalni rad u obe opštine.

Dodatnu podršku lokalnom stanovništvu u okviru istog projekta pruža kancelarija Karitasa u Aleksincu kroz besplatnu uslugu pranja i sušenja veša i drugih higijenskih programa.

 

Program “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi.

EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, povećaće obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.