Posle dva meseca od katastrofe, na snagu stupio Zakon o polavama

Zakon o otklanjanju posledica poplava u Srbiji stupio je danas na snagu, a prestaće da važi nakon godinu dana.

Skupština Srbije je taj zakon, kao Leks specijalis, usvojila 18. jula, a njime se uređuje otklanjanje posledica poplava, odnosno aktiviranja klizišta na području pogođenom majskim poplavama u Srbiji.

U najnovijem broju “Službenog glasnika” objavljen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu i prečišćeni tekst tog propisa, koji stupa na snagu 29. jula ove godine.

Prečišćeni tekst obuhvata izmene i dopune Zakona o radu koji je 18. jula donela Narodna skupština.

Objavljen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji stupa na snagu 29. jula, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.