Potrošači EPS Snabdevanju ne moraju da dostave JMBG!

Posle uvida u kompletnu dokumentaciju, Šabić je zaključio da ni Zakon o energetici niti bilo koji drugi zakon ne sadrže odredbe o tome da su građani dužni da dostave JMBG radi zaključenja ugovora o prodaji električne energije sa „EPS Snabdevanje“

Veći broj građana prijavio je da su primili poziv za dostavu jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) i da su upozoreni da će protiv njih biti pokrenut sudski postupak za naknadu štete u slučaju da to ne učine, piše „Kurir”.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, nakon uvida u kompletnu dokumentaciju, je zaključio da ni Zakon o energetici niti bilo koji drugi zakon ne sadrže odredbe o tome da su građani dužni da dostave JMBG radi zaključenja ugovora o prodaji električne energije sa „EPS Snabdevanje”, niti radi eventualnog vođenja postupka prinudne naplate potraživanja od strane „EPS Snabdevanje”, što je „EPS Snabdevanje” naveo kao razloge za potraživanje.

Nakon sprovedenog nadzora poverenik je uputio upozorenje „EPS Snabdevanje” da vrši nedozvoljenu obradu JMBG i da je dužan da u roku od osam dana od dana prijema upozorenja obavesti poverenika i javnim saopštenjem svoje korisnike – krajnje kupce električne energije, o merama koje su preduzete kako bi se nepravilnosti otklonile.loading...