Advokati u Srbiji počeli su danas raspravu o mogućem prekidu štrajka, ali ne pre usvajanja izmena Zakona o javnom beležništvu i pratećih zakona u Narodnoj skupštini i objavljivanja tih odluka u "Službenom glasniku".

Trenutno se održava konferencija Advokatske komore Srbije, nakon čega je zakazana Skupština te komore na kojoj će se izglasati odluka.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije (AKS) jednoglasno je 10. januara usvojio sporazum koji su usaglasili stručni timovi advokature i Ministarstva pravde, a koji se odnosi na izmene Zakona o javnom beležništvu i pratečih zakona.

Izmenama zakona biće utvrdjeno da notari samo overavaju ugovore koje sastavljaju građani i advokati, osim u slučaju ugovora o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih, gluvih, slepih i nemih osoba, kao i sporazuma o zakonskom izdržavanju.

Javni beležnici će, osim toga, moći da na poseban zahtev stranke sačine ugovor o hipoteci i založnu izjavu, kada je potrebno da one imaju svojstvo izvršne isprave.loading...