Prihvatili inicijativu: Stefanovićev doktorat proveriće nezavisna komisija

Senat Unvraziteta u Beogradu prihvatio je danas inicijativu Filozofskog fakulteta da od Konferencije univerziteta Srbije zatraži formiranje nezavisne komisije za ispitivanje doktorata ministra Nebojše Stefanovića.

Predlog je na inicijativu Filozofskog fakulteta podnelo veće grupacije 10 fakulteta društveno-humanističkih nauka, a nakon rasprave odlučeno je da se, osim KONUS-u, pošalje Ministarstvu prosvete, Savetu za nauku i nacionalnom savetu za visoko obrazovanje.

– Prva adresa je KONUS, jer bi on, po našem mišlenju, mogao da formira nezavisnu komisiju – izjavio je dekan Filozofskog fakulteta Miloš Arsenijević novinarima nakon sednice.

Za inicijativu su glasali svi članovi senata, osim rektora Univerziteta u Beogradu Vladimira Bumbaširevića, koji je bio uzdržan, jer, kako je kazao, „KONUS nije porava adresa za takav zahtev”.