Provereno: Mića Jovanović lagao na televiziji

Dr i rektor u ostavci Mića Jovanović i bio je gost u ponedeljak u emisiji 'Ćirilica' na televiziji 'Hepi'. Tada je naveo su ga sa Fakulteta političkih nauka izbacili jer ga je „profesor Ivo Visković nazivao stranim špijunom”.

Zbog tvrdnji izrečenih u emsiji „Ćirilica”, dekan Fakulteta političkih nauka Ilija Vujačić želeo je da objasni situaciju i javnosti iznese činjenice o spomenutim događajima.

Saopštenje dekana prenosimo vam u celosti:

Nije istina da je gospodin Mića Jovanović „izbačen” sa Fakulteta političkih nauka na osnovu navodne optužbe profesora Ive Viskovića da je „strani špijun”.

Gospodin dr Jovanović nije nikada ni radio na Fakultetu političkih nauka, već je kao magistar, 1982. godine konkurisao za mesto asistenta-pripravnika pri Katedri za političku sociologiju, ali nije primljen, jer nije imao na osnovnim studijama zakonom zahtevanu prosečnu ocenu (8,00) već znatno nižu (7,22). Profesor dr Ivo Visković (tada asistent mr) je tom prilikom – u skladu sa postupkom izbora u naučna zvanja – podneo pismeni prigovor na referat za izbor iukazao na nedovoljnu prosečnu ocenu gospodina mr Jovanovića.

Nije tačno da je asistent Visković izbegao da prisustvuje raspravi o svom prigovoru (što je lako proverljivo u Zapisniku sa sednica Zbora nastavnika i saradnika od 30. 09. i 08.12. 1982.)

Nije tačno da je na Fakultetu devedesetih godina postojao nekakav „informativni centar”, niti da je profesor Visković bio postavljen za upravnika tog centra, pa nije mogao ni da ga zloupotrebljava za – kako je gospodin dr Jovanović izjavio – slanje nekakavih „obaveštajnih poruka”. Sa ogorčenjem odbacujemo tako sramotno optuživanje nastavnika Beogradskog Univerziteta aludiranjem na njegovu etničku pripadnost.

U radu Nastavno-naučnog veća Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka se u svim procedurama sticanja naučnih i nastavnih zvanja strogo primenjuju važeći propisi i profesionalni i naučni standardi.

U Beogradu, 19. 06. 2012. godine

Nastavno-naučno veće FPN

Predsednik

prof. dr Ilija Vujačić