Radi ko šta hoće: Niko ne zna broj službenih vozila u Srbiji

Srbija nema uređen sistem korišćenja voznog parka, sve se svodi na odnos rukovodilaca i zaposlenih, što može da bude i veliki prostor za rasipništvo.

Ovo je za današnju Poitiku izjavio predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović.

– Zato su u našem izveštaju dati podaci o odstupanju kilometraže za iste relacije, ko je koristio vozila tokom vikenda i praznika i ko je i kada prelazio više od 605 kilometara dnevno – rekao je Sretenović objašnjavajući detalje nedavno okončane revizije o svrsishodnosti korišćenja službenih vozila u 2012. godini.

– Zaključak revizije je da Srbija ne može i ne sme da dozvoli neuredjenost upotrebe vozila – rekao je Sretenović, ističući da je na Vladi „da što pre normativno uredi ovu oblast”.

Komentarišući podatak iz izveštaja, prema kome je od ukupno 29.966 službenih vozila u 2012. godini, 6.244 prešlo 67 miliona kilometara, on kaže da se sa tom kilometražom “1.675 puta može obići zemaljska kugla”.

Na pitanje da li se iz izveštaja može izvući zaključak da se službena vozila u Srbiji koriste „neekonomično i neefikasno”, Sretenović je rekao da se to ne može „jednoznačno zaključiti”

– Kao revizor mogu da kažem ‘da postoji visok rizik za neekonomično i neefikasno korišćenje službenog voznog parka – istakao je on.

Imena ljudi koji su službena vozila koristili u nezakonite svrhe nisu objavljena „u cilju sprovodjenja istrage i neometanja javnog tužioca”, a krivična prijava sa pratećom dokumentacijom predata Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, rekao je Sretenović.

On je istakao da do sada nije bilo nikakvih pritisaka da se neki izveštaji ne objave i dodao da ne očekuje nikakve vrste pritisaka.