RTS VRAĆA NOVAC svima koji nisu u obavezi da plaćaju taksu

Kasica
Pixabay.com

Radio-televizija Srbije (RTS) saopštila je danas da će građranima koji su sa računom za struju platili i taksu za RTS i Radio-televiziju Vojvodine (RTV) u iznosu od 150 dinara, a imaju pravo da je ne plaćaju, novac biti vraćen.

 

Zakonom o javnim servisima, čija primena je počela 1. januara, predviđeno je da plaćanja takse može bude oslobođena osoba koja živi u jednočlanom domaćinstvu ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu, ako je: osoba sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja ili ako joj je priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć, slepe ili gluve osobe, korisnici novčane socijalne pomoći, penzioneri sa minimalnom penzijom, kao i korisnici više merila električne energije u stambenom ili poslovnom prostoru koji se ne koristi.

Pravo na oslobađanje obaveze plaćanja takse imaju i ustanove iz oblasti socijalne zaštite, kao i diplomatsko-konzularna predstavništva.

UMESTO TAKSE ZA RTS, TAKSA ZA BROJILO? Šta je sa vikendicama i garažama gde niko ne živi?

– Ono što građani treba da znaju jeste i to da ako su sada dobili zaduženje, a ispunjavaju uslove za oslobađanje, novac će im biti vraćen. Mi imamo sklopljen ugovor sa EPS snabdevanjem da ukoliko dođe do nekih spornih slučajeva imamo pravo retroaktivnog refundiranja. Prema tome, sve ono što su platili, ako su platili iznos za to, biće im vraćeno kroz iznos za električnu energiju na sledećim računima – kazao je direktor Poslovnog inženjeringa RTS Žarko Palija.

RTS očekuje će se sve nejasnoće koje su se desile zbog nepreciznosti u bazi završiti s martovskim računom, rekao je Palija.

On je objasnio da ako je neko dobio na računu iznos takse za lift, a nije u kategoriji zajedničke potrošnje, može da se oslobodi te obaveze, tako što će podneti zahtev, javiće se službi Poslovnog inženjeringa u Košutnjaku i dokazaće kopijom računa da je reč o objektu koji po zakonu o Javni medijskim servisima ne ulazi u fakturisanje.

Zahtev za oslobađanje plaćanja takse podnosi se RTS-u, a obrazac je na njihovoj internet stranici. Od dokumentacije, potrebno je dostaviti kopije rešenja odnosno dokaza nadležnih organa kojima se pokazuje da osoba pripada jednoj od kategorija koja se oslobađa plaćanja takse. Zahtev može da se podnese lično – na šalterima RTS-a na Košutnjaku, elektronskim putem na mejl [email protected] ili poštom na adresu: RTS, Kneza Višeslava 88, Beograd.