Sećate li se lepe popadije koja je dobila posao preko veze?

Konkurs za direktora filijale RFZO u Kruševcu dobiće epilog na sudu jer su kandidati koji nisu izabrani podneli tužbe.

Oni su nezadovoljni činjenicom da je prednost dobila lepa popadija Gorana Tomanović Jović, sa diplomom Fakulteta za poslovne studije „Megatrenda” i prosečnom ocenom 7,35, iako ima samo dve godine i 11 meseci radnog staža!

– Imao sam uvid u konkursnu dokumentaciju Gorane Tomanović Jović. Komisija se opredelila za kandidata sa najmanje formalnog iskustva čime je prekršen Statut RFZO po kome su stroži kriterijumi za šefove i načelnike nego za direktore koji imaju svu odgovornost i ovlašćenja. Svi kandidati imaju bolje reference od sadašnje direktorke – tvrdi doktor Nenad Krstić koji u RFZO radi šest godina.

U konkursu za direktora jedan od uslova je „najmanje pet godina radnog iskustva” koje Gorana Tomanović Jović nema.

– Aprila 2012. godine sam došla u Eparhiju kruševačku na lični poziv vladike Davida. Pre toga sam radila u advokatskoj kancelariji „Petošević”. Radni staž imate u knjižici, dok radno iskustvo možete steći na projektima u inostranstvu, a ja ga imam – objasnila nam je Gorana.

Iz Eparhije kruševačke nam ni posle mesec dana nisu odgovorili koje poslove je Gorana Tomanović Jović obavljala od aprila 2012. do jula 2013. godine, dok je bila u radnom odnosu a njen suprug sekretar episkopa Davida.

U konkursnoj dokumentaciji ona je, pored kopije radne knjižice u kojoj je evidentirano dve godine i 11 meseci radnog staža, dostavila i dve potvrde o radnom iskustvu.

Prva je potvrda Visoke škole strukovnih studija elektronike i računarstva da je od 2005. do 2008. godine, u vreme dok je studirala, ostvarila radno iskustvo kao saradnik u nastavi, a druga, bez broja i datuma, iz Hrišćanskog kulturnog centra „Dr Radovan Bigović” da je od 15. jula 2008. godine do 15. jula 2010. godine radila kao projektni menadžer.

U Direkciji RFZO tvrde da Gorana Tomanović Jović ispunjava sve tražene uslove jer „radno iskustvo predstavlja pravni standard koji može ali i ne mora koincidirati sa radnim stažom koji je upisan u radnoj knjižici, to jest vremenom provedenim u radnom odnosu”.