Šešelj na kontroli zbog haškog pejsmejkera

Lider radikala Vojislav Šešelj bio je danas na pregledu u Kliničkom centru Srbije, radi kontrole pejsmejkera koji mu je ugrađen dok je bio još u Hagu.

U Klinički centar Šešelj je došao u pratnji dr Milovana Bojića.

Kontrola ugrađenog pejsmejkera pokazala je da je zasada sve u redu, a lekari su lideru radikala Vojislavu Šešelju savetovali češće kontrole. Milovan Bojić, u čijoj je pratnji Šešelj danas došao u Klinički centar, jedan je od članova lekarskog konzilijuma koji je posetio Šešelja u Hagu, a bio je i ministar zdravlja devedesetih godina prošlog veka.