SRAMOTNO: Na zakasnele plate trudnicama u Srbiji naplaćuju i solidarni porez!

Kada trudnicama i porodiljama stignu plate na koje čekaju i po nekoliko meseci, visina tih sabranih plata prelazi iznos od 60.000 dinara, pa im država, bez imalo srama, uzme deo za solidarni porez.

Zorani Mrkić iz Šapca krajem oktobra stigao je dopis iz Poreske uprave da je dužna državi 6.750 dinara jer je u martu primila dva zakasnele plate, a koje tako objedinjene premašuju iznos od 60.000 dinara i podležu solidarnom porezu.

Ova profesorka klavira iz Šapca, koja je na porodiljskom odsustvu još mesec dana, razoračarana je u državu koja ne vodi računa o trudnicama i porodiljama i što ni državu, ni Ministarstvo finansija niti Poresku upravu ne interesuje to što je reč o kumulativnim isplatama, a ne o realnoj visini mesečnog primanja.

– Plata mi je, kao i drugim porodiljama, kasnila četiri meseca i kad su mi u martu isplaćene dve odjednom, iznos je prešao limit koji podleže obračunavanju solidarnog poreza. Šokirala sam se. Napisala sam Primedbu na Zapisnik koji mi je poslat iz Poreske uprave na kućnu adresu, ali to naravno ništa ne vredi. Ne mogu da prihvatim ovakvu nepravdu. Prvo mi je plata kasnila, a morala sam i tad da živim od nečega, pa sam pozajmljivala novac… A sada ne mogu da dobijem ni onu platu koja mi, po zakonu, pripada? Zar nije obaveza države da mi svakog meseca obezbedi platu koju sam zaradila? – pita se ogorčena majka iz Šapca.

Kako kaže za portal „Bebac”, sve ovo ju je mnogo potreslo, a pogotovo saznanje da je Vlada Srbije o ovome obaveštena, ali da ne reaguje.

– Osećam se kao da sam u Kafkinom “Procesu”, samo sam dobila plavu kovertu koja donosi nepravdu ali kojoj bespogovorno moram da se povinujem. Možda ne mogu da ih sprečim da mi neopravdano otimaju iovako malu platu, ali mogu makar da razglasim, da ljudi vide kako se država odnosi prema trudnicama i porodiljama, dok na sva usta proklamuje povećanje nataliteta – zaključila je Zorana Mrkić.

Zaštitnik građana: Prava su im prekršena višestruko

Da je naplata solidarnog poreza na zaostale pa kumulativno naplaćene zarade trudnicama i porodiljama nepravična, nezakonita i nepravilna, Zaštitnik građana Saša Janković upozorio je još u aprilu, obavestivši o tome i premijera Aleksandra Vučića, kao i tadašnjeg ministra finansija Lazara Krstića.

Janković je rekao da su „prava građana kojima je naplaćen solidarni porez na kumulativno isplaćene zaostale mesečne prihode, prekršena višestruko – prvo kašnjenjem mesečne zarade, odnosno naknade zbog porodiljskog odsustva, što ugrožava egzistenciju, a onda i neosnovanim umanjenjem novčanog prihoda zbog nepravilne naplate poreza”.

U Pokrajinskom ombudsmanu tvrde da su posle brojnih apela u ukazivanja na, u ovom slučaju nezakonit rad Ministarstva finansija i Poreske uprave, mišljenja da postoji odsustvo dobre volje da se ovo pitanje reši na pravičan način.

– Savetujemo oštećenim porodiljama da iskoriste pravo izjavljivanja prigovora na zapisnik, odnosno pravo na žalbu u slučajevima kada Poreska uprava u postupku kontrole utvrđuje obavezu, donošenjem rešenja kojim se nalaže uplata na ime „solidarnog ” poreza. U žalbi treba ukazivati na razliku između isplate pojedinačnog prihoda za kalendarski mesec i kumulativne isplate zaostalih prihoda. Korišćenje pravnih lekova je bitno kada se ima u vidu praksa prema kojoj dolazi do zauzimanja novih, različitih stavova i mišljenja u pogledu tumčenja pojedinih odredaba zakona i tumačenja namere zakonodavca – kažu za portal „Bebac” u Pokrajinskom ombudsmanu.

Kako kažu, za slučajeve kada je tokom prethodnih meseci došlo do „automatskog” obustavljanja iznosa na ime ove obaveze, porodilje mogu da pokušaju sa zahtevom da se, retroaktivno donese rešenje o utvrđivanju ove poreske obaveze, na koje kasnije može da se izjavi žalba. Zaštitnici građana zaključili su da je otvoreno i pitanje mogućnosti tužbe za naknadu štete od onog ko je skrivio kašnjenje sa isplatom i time porodiljama naneo štetu.